Tržišna potpora

Tržišna potpora podrazumijeva:

Uređenje unutarnjeg tržišta poljoprivrednih proizvoda uključujući:
a) tržišne intervencije koje se provode javnim intervencijama, potporom privatnom skladištenju, posebnim interventnim mjerama, prilagodbom ponuda zahtjevima tržišta, sustavom proizvodnih ograničenja i sustavom posebnih pomoći
b)  pravila koja se odnose na proizvođačke i sektorske organizacije

Uređenje vanjskog tržišta poljoprivrednih proizvoda ili trgovinu s drugim zemljama koje se provodi izdavanjem uvozno/izvoznih dozvola i raspodjelom carinskih kvota.

Pravna osnova

Zakon o poljoprivredi (NN 149/09, 127/10, 50/12, 120/12)

Zakon o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda (NN 82/13, 14/14)

TRŽIŠNA POTPORA - UREĐENJE UNUTARNJEG TRŽIŠTA - BILJNA PROIZVODNJA

Pravilnik o priznavanju proizvođačkih organizacija u sektoru maslinovog ulja i stolnih maslina (NN 03/11)

Pravilnik o kategorijama proizvoda od grožđa i vina, enološkim postupcima i ograničenjima (NN 114/10)

Pravilnik o izvješćivanju u sektoru šećera (NN 95/10, 114/11, 03/13, 22/13)

Pravilnik o prikupljanju podataka i izvješćivanju o cijenama poljoprivrednih proizvoda (NN 87/10)

Pravilnik o proizvođačkim organizacijama u sektoru voća i povrća
(NN 04/10, 120/10)

Uredba o potporama proizvođačkim organizacijama u sektoru voća i povrća (NN 70/10)

Pravilnik o provedbi sustava proizvodnih ograničenja u sektoru šećera
(NN 78/11, 106/12, 126/12, 22/13)

Uredba o tržnom redu za žitarice (NN 98/11, 30/13)

Pravilnik o provedbi sheme školskog voća (NN 88/13, 99/13, 11/14)

Pravilnik o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018. (NN 146/2013)

Pravilnik o provedbi mjere Investicija u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (NN 146/2013)

Pravilnik o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (NN 146/2013, 49/2014, 85/2014)

Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. -2018. za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja u 2014. (NN 55/14) - zatvoren

JAVNI NATJEČAJ za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.–2018. za: mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja u 2014. godini (NN 85/14)

Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. -2018. za mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda u 2014. godini (NN br. 20/14) - zatvoren

Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. za mjeru Investicija u vinarije i marketing vina u 2014. godini (NN 29/14) - zatvoren


TRŽIŠNA POTPORA - UREĐENJE UNUTARNJEG TRŽIŠTA - STOČARSKA PROIZVODNJA

Pravilnik o sustavu proizvodnih ograničenja u sektoru mlijeka
(NN 24/13)

Uredba o javnim intervencijama i potpori privatnom skladištenju u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda (NN 117/10)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jestivim kazeinima i kazeinatima (NN 28/11)

Uredba o javnim intervencijama i potpori privatnom skladištenju u sektoru goveđeg mesa (NN 108/10)

Pravilnik o potpori pri opskrbi redovnih polaznika odgojno-obrazovnih ustanova mlijekom i određenim mliječnim proizvodima (NN 122/13)

Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva u 2013. godini prema nacionalnom pčelarskom programu za razdoblje od 2011. do 2013. godine (NN 20/13, 29/13, 58/13)

Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva u 2014. godini prema nacionalnom pčelarskom programu za razdoblje od 2014. do 2016. godine (NN 106/13, 142/13, 65/14)

TRŽIŠNA POTPORA - UREĐENJE VANJSKOG TRŽIŠTA

Javni poziv za prikupljanje prijedloga programa informiranja i promocije poljoprivrednih proizvoda

Pravilnik o uvoznim i izvoznim dozvolama za poljoprivredne proizvode
(NN 74/10, 106/10, 148/11, 101/12, 120/12)

Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. -2018. za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja u 2014. (NN 20/14).

Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. -2018. za mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda u 2014. godini (NN br. 20/14)

Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. za mjeru Investicija u vinarije i marketing vina u 2014. godini (NN 29/14)

Vezani dokumenti

© 2018 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | Site Map