Upisnik poljoprivrednih gospodarstava

Upisnik poljoprivrednih gospodarstava je baza podataka koja sadrži podatke o poljoprivrednim gospodarstvima i njihovim resursima.
Upisom u Upisnik, poljoprivrednom gospodarstvu se dodjeljuje jedinstveni matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva (MIBPG). U Upisnik poljoprivrednih gospodarstava možete se upisati kao poljoprivredno gospodarstvo koje posjeduje poljoprivredne resurse (poljoprivredno zemljište i/ili stoku) i obavlja poljoprivredne djelatnosti koje obuhvaćaju bilinogojstvo, stočarstvo i s njima povezane uslužne djelatnosti. Pravo na upis u Upisnik imaju pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i fizičke osobe državljani Republike Hrvatske s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, te fizičke i pravne osobe sa prebivalištem/sjedištem na teritoriju Europske unije čije se poljoprivredno gospodarstvo nalazi na teritoriju Republike Hrvatske.

U Upisnik poljoprivrednih gospodarstava možete se upisati u podružnicama u županijama APPRRR-a prema sjedištu poljoprivrednog gospodarstva, odnosno prebivalištu nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva. Upis i promjene te ispis iz Upisnika poljoprivrednih gospodarstava moguće je obaviti tijekom cijele godine.  
Obrazac zahtjeva za upis/ispis i prijavu promjena podataka u Upisniku možete preuzeti ovdje.
Uz obrasce za upis, ispis i prijavu promjena u Upisniku, poljoprivrednik je obvezan dostaviti i obveznu dokumentaciju. Pregled obvezne dokumentacije nalazi se u Dodatku II. Pravilnika o upisniku poljoprivrednih gospodarstava („Narodne novine“ br. 76/11 i 42/13)

Vezani dokumenti

© 2018 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | Site Map