Započela isplata prvog dijela izravne potpore poljoprivrednicima

Nakon što je poljoprivrednicima u studenom prošle godine isplaćeno 750 milijuna kuna predujma izravne potpore za 2015. godinu, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju danas je započela s isplatom prvog dijela izravne potpore za 2015. godinu.  

U sljedećim danima na račune gotovo 100.000 poljoprivrednih gospodarstava ukupno će biti uplaćeno 944 milijuna kuna izravnih plaćanja. Inače, za proizvodnu 2015. godinu ove je godine na raspolaganju ukupno 3,4 milijarde kuna (iz RH i EU proračuna) za izravnu potporu poljoprivrednicima:
  • 2,65 milijardi kuna -  izravna plaćanja
  • 596,4 milijuna kuna - IAKS mjere ruralnog razvoja (Agrookoliš, Ekološka poljoprivreda i Područja s posebnim ograničenjima)
  • 27,4 milijuna kuna  - EU interventna potpora stočarima za krave u proizvodnji mlijeka
  • 138,6 milijuna kuna  - osjetljivi sektori (mliječne krave, rasplodne krmače, duhan i maslinovo ulje).  

U drugom dijelu isplate, koja će završiti do 30. lipnja 2016. godine, poljoprivrednicima će biti isplaćen ostatak novca za izravnu potporu (za sve vrste potpora). Isto tako, poljoprivrednicima će krajem godine biti isplaćen i predujam za proizvodnu 2016. godinu u iznosu od 776 milijuna kuna.
Za sve korisnike izravnih potpora koji imaju porezni dug ili su im računi pod ovrhom dajemo sljedeću informaciju.

Obzirom da ova isplata prvog dijela potpore ide iz EU proračuna neće biti prijeboja dugovanja korisnika potpore s Poreznom upravom. Naime, prijeboj potpora sa poreznim dugom propisan je Pravilnikom o uvjetima, načinu i postupku prijeboja potraživanja prema državnom proračunu s poreznim dugom te se provodi na odobrenim iznosima koji se financiraju iz proračuna RH.

Nadalje, sukladno čl. 141. Zakona o poljoprivredi, sredstva potpore poljoprivredi do iznosa od 50.000 kuna oslobođena su od ovrhe. Kako bi iskoristili pravo na oslobođenje od ovrhe na potpore korisnici čiji su računi na koje im se potpora isplaćuje blokirani radi provedbe ovrhe moraju otvoriti zaštićeni račun u FINA-i. Korisnici potpora u poljoprivredi koji su prijavili zaštićene račune pored redovnih, dobit će iznos potpore do 50.000,00 kn na zaštićeni račun, a ostali iznos potpore (ukoliko je odobren iznos veći od 50.000,00 kn) isplaćuje se na redovni račun.

Tablica 1.: Dinamika isplate
 
TRAVANJ SVIBANJ
EU dio:
Osnovno plaćanje
Zeleno plaćanje
Preraspodijeljeno plaćanje
HR dio:
Osnovno plaćanje
Zeleno plaćanje
Preraspodijeljeno plaćanje  
EU dio:
Proizvodno vezana potpora
:
Krave dojilje
Krave u proizvodnji mlijeka Šećerna repa
Ovce i koze
Voće i povrće
Krmni proteinski usjevi  
HR dio:
Proizvodno vezana potpora:
     
Krave dojilje
Krave u proizvodnji mlijeka
Šećerna repa
Ovce i koze
Voće i povrće
Krmni proteinski usjevi
Proizvodno vezana potpora (EU + RH):

Tov goveda 
EU dio:
Plaćanje za mlade poljoprivrednike  
Program za male poljoprivrednike
Državna pomoć: Mliječne krave, Rasplodne krmače, Duhan, Maslinovo ulje  

Državna potpora za očuvanje izvornih i zaštićenih kultivara poljoprivrednog bilja  

HR dio:

Plaćanje za mlade poljoprivrednike  
Program za male poljoprivrednike  
  IAKS mjere ruralnog razvoja:
Mjera 10
– Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene
Mjera 11 – Ekološki uzgoj
Mjera 13 – Plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima 

© 2018 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | Site Map