Školska shema 2018/2019

Radi povećanja unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda, kao i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece, Republika Hrvatska provodi Školsku shemu odnosno dodjelu besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka za školsku djecu. Školska shema objedinjava dosadašnju Shemu školskog voća i povrća i Program mlijeka u školama.
Pravilnik o Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda (NN 69/2018)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda (NN 93/2018)

Dokumenti

Javni poziv 2018_2019
Obrasci
Dobavljači mlijeko i mliječni proizvodi
Dobavljači voće i povrće 30. 01. 2019
Lista prihvatljivih proizvoda
Popis osnivača sa školama

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin