31.01. Eko shema: Intenzivirana raznolikost poljoprivrednih površina

Eko shema Intenzivirana raznolikost poljoprivrednih površina je intervencija u okviru proizvodno nevezanih izravnih plaćanja koja se isplaćuje u obliku dodatnog plaćanja na osnovnu potporu dohotku. Predstavlja prošireni oblik zelene prakse raznolikost usjeva, koja se primjenjivala samo na oraničnim površinama. U cilju što veće ukupne raznolikosti poljoprivrednih površina, kojom se pruža značajan doprinos klimatskim ciljevima te mozaičnosti poljoprivrednog krajobraza i očuvanju bioraznolikosti, intervencija se provodi na svim vrstama uporabe poljoprivrednog zemljišta.

Prihvatljivi korisnici

· Prihvatljivi korisnik je aktivni poljoprivrednik, te ima u korištenju poljoprivredno zemljište upisano u ARKOD sustav.

Uvjeti prihvatljivosti

· ispunjavanje uvjeta minimalnih zahtjeva za primanje izravnih potpora,
· pravovremeno podnošenje jedinstvenog zahtjeva i ostale dokumentacije,
· posjedovanje prava na plaćanje,
· minimalno 1 ha poljoprivrednog zemljišta,
· prihvatljivi su svi korisnici osnovne potpore dohotku za održivost.

Obveze korisnika

Korisnik preuzima godišnju obvezu, a prema veličini poljoprivrednog zemljišta provodi jedan od tri uvjeta:

  1. Do 10 ha – najmanje dvije različite vrste (kulture) usjeva/nasada i /ili različite vrste uporabe poljoprivrednog zemljišta, gdje površina glavne kulture/glavna vrsta uporabe poljoprivrednog zemljišta ne smije prelaziti 75% ukupnih poljoprivrednih površina poljoprivrednog gospodarstva.
  2. Od 10 do 30 ha – najmanje tri različite vrste (kulture) usjeva/nasada i/ ili različite vrste uporabe poljoprivrednog zemljišta, pri čemu površina glavne kulture/glavna vrsta uporabe poljoprivrednog zemljišta, ne smije zauzimati više od 60% poljoprivrednih površina, a dvije glavne kulture zajedno/ dvije glavne vrste uporabe poljoprivrednog zemljišta, ne smiju zauzimati više od 95% poljoprivrednih površina poljoprivrednog gospodarstva.
  3. Više od 30 ha – najmanje četiri različite vrste (kulture) usjeva/nasada i/ili vrste uporabe poljoprivrednog zemljišta, pri čemu površina glavne kulture/glavna vrsta uporabe poljoprivrednog zemljišta, ne smije zauzimati više od 60% poljoprivrednih površina, a tri glavne kulture zajedno/ tri glavne vrste uporabe poljoprivrednog zemljišta, ne smiju zauzimati više od 90% poljoprivrednih površina.

Korisnik je u godini podnošenja zahtjeva obvezan završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz tematiku eko sheme.

Korisnici su obvezni voditi evidenciju o provedbi pojedinih praksi prema propisanom obrascu. Obrazac evidencije korisnik je dužan dostaviti Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju do 31. prosinca u godini podnošenja zahtjeva.

Oblik i intenzitet potpore

Potpora se dodjeljuje u obliku dodatnog plaćanja na osnovnu potporu dohotku za održivost, korisniku koji preuzme godišnju obvezu.

Visina potpore

Minimalni planirani jedinični iznos potpore: 58,50 EUR/ha.
Maksimalni planirani jedinični iznos potpore: 71,50 EUR/ha.
Ukupna alokacija: 41.158.709,25 EUR.

Korištenjem stranice www.apprrr.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne.