Agronet

AGRONET je elektronička aplikacija namijenjena za pomoć poljoprivrednim gospodarstvima i ostalim korisnicima u ostvarivanju prava na potpore u poljoprivredi.

Vezani dokumenti

Kako funkcionira AGRONET
Tražene kulture na Jedinstevnom zahtjevu za 2016_
Tražene kulture na Jedinstvenom zahtjevu iz 2017_
Tražene kulture na Jedinstvenom zahtjevu iz 2018
Vodič za upis u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu (EKPRRiR)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin