Međunarodna suradnja

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju potiče i razvija razne oblike međunarodne suradnje s nizom europskih Agencija za plaćanja i drugim relevantnim institucijama. Suradnja uključuje razmjenu stručnjaka, održavanje seminara, organizaciju studijskih posjeta, organizaciju sastanaka na stručnoj i visokoj razini te stručno usavršavanje, a tijekom godina ostvarena je suradnja s čak 33 države.
 • Kontinuirana suradnja od 2010. godine.
 • Niz bilateralnih susreta i TAIEX radionica na temu uspostave i provedbe IPARD programa u Hrvatskoj i uspostave IAKS-a.
 • Sporazum o suradnji potpisan 26. srpnja 2017.
 • Suradnja uspostavljena 2011. godine.
 • Niz bilateralnih susreta, studijskih putovanja i TAIEX radionica.
 • Sporazum o suradnji potpisan 13. listopada 2014. na neograničeno vrijeme.
 • APPRRR primila u posjet dvije delegacije 2014. i 2015. godine.
 • Djelatnicima azerbajdžanskog ministarstva gospodarstva i industrije prenijeta hrvatska iskustva u uspostavi i zadaćama Agencije za plaćanja.
 • Delegacija Ministarstva poljoprivrede iz Azerbajdžana bila 2015. na sastanku vezanom za temu registara, prava na plaćanja, ARKOD-a i tržišnih mjera.
 • 2012. sredstvima TAIEX-a organiziran studijski posjet na temu „Trening na temu e-AUDIT tabele“ za djelatnike APPRRR-a u belgijskoj Agenciji za plaćanja.
 • U svibnju 2018. uslijedio je studijski posjet belgijskoj Agenciji za plaćanja na temu izvještavanja, informiranja te mjera iz Programa ruralnog razvoja.

 • Kontinuirana suradnja od 2011. godine.
 • Niz bilateralnih susreta i studijskih posjeta na temu provedbe ZPP-a, jedinstvenog zahtjeva, pregleda i razvoja IT sustava, ZOT-a, te upisnika.
 • Sporazum o suradnji potpisan 8. studenog 2013.
 • 2013. stručnjaci iz Bugarske zajedno s kolegama iz Poljske i Finske održali radionice na temu pripreme i provedbe LEADER mjere u Zagrebu i Trogiru.
 • Uzvratni posjet Bugarskoj na temu nepravilnosti, u listopadu 2018.

 • Kontinuirana suradnja od 2011. godine.
 • Niz bilateralnih susreta i studijskih posjeta na temu ARKOD, kontrola površina daljinskim istraživanjem (CwRS), autorizacije plaćanja, odobravanja i ugovaranja projekata, kontrole na terenu, baza podataka , itd.
 • Sporazum o suradnji potpisan 22. siječnja 2016.
 • 2011. i 2014. organizacija studijskih putovanja u češki Državni poljoprivredni interventni fond posredstvom TAIEX-a i u okviru projekta tehničke pomoći za djelatnike APPRRR-a.
 • U prosincu 2018. organizirano studijsko putovanje u češku Agenciju za plaćanja, a u okviru priprema za novo programsko razdoblje.

 • 2011. sredstvima Nizozemske darovnice organizirano studijsko putovanje o pravnom i institucionalnom usklađivanju s EU i sudjelovanje na GeoCAP konferenciji.
 • 2013. održano studijsko putovanje u estonsku Agenciju za plaćanje na temu „Zajedničko praćenje i evaluacijski okvir mjere u ribarstvu“.
 • Suradnja se nastavila u travnju 2018. godine posjetom izaslanstva APPRRR-a estonskim kolegama, a na temu finsncijskih instrumenata. 
 • 2013. stručnjaci iz Finske zajedno s kolegama iz Poljske i Bugarske održali radionice na temu pripreme i provedbe LEADER mjere u Zagrebu i Trogiru.
 • Izaslanstvo APPRRR-a posjetilo je u rujnu 2018. godine finsku Agenciju za plaćanja pri čemu je naglasak bio na LEADER-u te Mjeri 8 iz Programa ruralnog razvoja.

 • Kontinuirana suradnja od 2010. s agencijama France AgriMer i ASP.
 • Od 2010 do 2017. godine ostvareno 16 bilateralnih sastanaka i stručnih posjeta na teme ZPP-a i ZRP-a, EAFRD-a, EFF-a, EAGF-a, izravnih plaćanja, uspostave IAKS sustava, upravljanja informatičkim sustavom, provedbe kontrole na terenu, upravljanja rizicima i sl.
 • Sporazum o suradnji potpisan 26. srpnja 2013.
 • U siječnju 2019. godine organizirano je studijsko putovanje u francusku Agenciju za plaćanja (ASP), a u okviru priprema za novo programsko razdoblje. Naglasak je bio na temama iz IAKS-a. 
 • U studenom 2019. godine organiziran je posjet agenciji FranceAgriMer, u svrhu razmjene iskustva u korištenju Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

 • Sporazum o suradnji potpisan 19. svibnja 2017.
 • 2014. održani sastanci u grčkom Ministarstvu ruralnog razvoja i hrane o iskustvima iz operativnih programa za ribarstvo u razdoblju 2007.-2013. i pripremnih aktivnosti za novo programsko razdoblje.
 • Kontinuirana suradnja od 2011. godine.
 • Nekoliko studijskih posjeta i on the-job-traininga na temu ZPP-a, ZRP-a, LAG-ova, FLAG-ova, izravnih potpora, LPIS-a u talijanskom Ministarstvu poljoprivrede, njihovom Koordinacijskom tijelu za Agencije za plaćanja u Rimu, kao i Agencijama za plaćanje u Firenci i Bologni.
 • U svibnju 2019. godine studijsko putovanje na Sardiniju radi razmjene iskustva o korištenju Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EMFF), a osobito radi stjecanja dodatnih znanja u provedbi mjere „Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture“. Osim sastanka s kolegama iz agencija koje provode Europski fonda za pomorstvo i ribarstvo (ARGEA, AGRIS i LAORE) organizirani su i posjeti korisnicima u Stintinu i Castelsardu.

 • Kontinuirana suradnja od 2010. godine.
 • Niz bilateralnih susreta i TAIEX radionica na temu investicija u vinarije i marketing vina, procedura provjere, odobravanja i autorizacije plaćanja.
 • Sporazum o suradnji potpisan 12. siječnja 2015.
 • 2010. sredstvima TAIEX-a organizirano studijsko putovanje u latvijsku Agenciju za plaćanja na temu Uvid u upravljanje procesnom dokumentacijom za troje djelatnika APPRRR-a.
 • Kontinuirana suradnja od 2013. godine.
 • Nekoliko bilateralnih susreta i studijskih posjeta na temu izjave o jamstvu, provedbe EAFRD mjera, provedbe LEADER pristupa u Litvi, upoznavanja s investicijama u ruralnom turizmu.
 • Sporazum o suradnji potpisan 11. listopada 2016.
 • U 2018. godini hrvatsko je izaslanstvo prisustvovalo na radionici o LPIS-u.
 • Kontinuirana suradnja od 2011. godine.
 • 2013. nekoliko bilateralnih susreta i studijskih posjeta tijekom twinning light projekta o jačanju kapaciteta unutarnje revizije.
 • 2014. sastanci posredstvom TAIEXa o provedbi mjera pčelarstva, administrativnim kontrolama, zaštiti podrijetla, zaštiti bioraznolikosti.
 • Sporazum o suradnji potpisan 19. studenog 2013.
 • Kontinuirana suradnja od 2010. godine.
 • Niz bilateralnih susreta i studijskih posjeta na temu ARKOD-a, višestruke sukladnosti, provedbe kontrole na terenu, mjera izravne potpore, EAFRD-a i EAGF-a.
 • Sporazum o suradnji potpisan 7. prosinca 2017.
 • 2013. stručnjaci iz APPRRR-a sudjelovali na sastancima u uredu malteške Agencije za plaćanja i u uredu Lokalne akcijske grupe Majjistral, te rezgovarali o ZPP-u i ZRP-u.
 • 2015. APPRRR primila izaslanstvo Divizije za geodeziju, mapiranje i geo-informatiku iz Moldavije u sklopu njihove posjete Hrvatskoj.
 • Tijekom 2016. dva bilateralna sastanka u Zagrebu s predstavnicima moldovske Agencije za plaćanja o procedurama interne revizije APPRRR-a, te o postupku implementacije administrativnih postupaka i kontrola.
 • Sporazum o suradnji potpisan 7. prosinca 2016.
 • 2018. u Zagrebu održana TAIEX radionica na temu referentnih cijena.
 • Organizirana 2 studijska putovanja u nizozemsku Agenciju za plaćanja u okviru tehničke pomoći:
 • 2011. Procedura za obradu prijava za strukturnu potporu.
 • 2017. Izmjena iskustva kroz IT aplikacije vezano za ispunjavanje i predaju jedinstvenog zahtjeva.
 • 2018. u Amsterdamu održana radionica na temu upisnika (CAPIGI)
 • Od 2011. do danas financiran odlazak na nekoliko seminara i konferencija zahvaljujući sredstvima nizozemske darovnice i tehničke pomoći.
 • 2012. organiziran studijski posjet na temu „Vinogradarski registar“ za tri stručnjaka iz APPRRR-a.
 • Kontinuirana suradnja od 2011. godine.
 • Niz bilateralnih susreta i studijskih putovanja na temu ZPT-a, Leader-a, IAKS-a, jedinstvenog zahtijeva.
 • Sporazum o suradnji potpisan 15. travnja 2015.
 • Posjet rumunjskim agencijama za plaćanja na temu nepravilnsoti te Mjera 4 i 14 iz Programa ruralnog razvoja.
 • Sporazum o suradnji  potpisan 3. svibnja 2018.

 • Organizirana 2 studijska putovanja slovačku Agenciju za plaćanja:
 • 2010. sredstvima nizozemske darovnice na temu X-tabela.
 • 2011. sredstvima TAIEX-a na temu Uvid u upravljanje procesnom dokumentacijom.
 • Od 2010. do danas financiran odlazak na nekoliko seminara i konferencija zahvaljujući sredstvima nizozemske darovnice i tehničke pomoći.
 • 2017. organiziran radni sastanak na temu IAKS-a, mjerama višestruke sukladnosti i o integritetu podataka.
 • Kontinuirana suradnja od 2014. godine.
 • Niz bilateralnih susreta i studijskih posjeta na temu referentne baze podataka, ZPP-a, jedinstvenog zahtjeva, ZOT-a, te upisnika.
 • Sporazum o suradnji potpisan 10. veljače 2017.
 • 2013. stručnjaci iz APPRRR-a u okviru Twinning projekta održali sastanke u Upravi za ribarstvo španjolskog Ministarstva poljoprivrede.
 • 2018. organizirano studijsko putovanje u Madrid na temu akvakulture.
 • Kontinuirana suradnja od 2010. godine.
 • Niz bilateralnih susreta i studijskih posjeta na temu pojedinih mjera SAPAR/ IPARD programa.
 • Sporazum o suradnji potpisan 27. kolovoza 2014.
Korištenjem stranice www.apprrr.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne.