Upisnik poljoprivrednika

Upisnik poljoprivrednika je baza podataka koja sadrži podatke o poljoprivrednim gospodarstvima i njihovim resursima.

Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 29/18)

Pravilnik o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (NN 62/19)

Prilog 1. Upisnik OPG-a

Vezani dokumenti

Upisnik poljoprivrednika_broj PG-a 2016_31.12.2016.
Upisnik poljoprivrednika_broj PG-a 2017_31.12.2017.
Upisnik poljoprivrednika_broj PG-a 2018_31.12.2018.

Upisnik poljoprivrednika 

Pravilnik o Upisniku poljoprivrednika (NN 62/19)

Prilog 1. UP

Arhiva_Upisnik poljoprivrednih gospodarstava_obrasci

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin