Upisnik poljoprivrednika

Upisnik poljoprivrednika je baza podataka koja sadrži podatke o poljoprivrednim gospodarstvima i njihovim resursima.

Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 29/18)

Vezani dokumenti

Upisnik poljoprivrednika_broj PG-a 2016_31.12.2016.
Upisnik poljoprivrednika_broj PG-a 2017_31.12.2017.

Upisnik poljoprivrednih gospodarstava – obrasci
Obrasci UPG
List 7 – Izjava članova OPG-a o odabiru nositelja gospodarstva
List 8 – Izjava za članove istog kućanstva
Zahtjev za upis dopunske djelatnosti na OPG-u u Upisnik dopunskih djelatnosti