Prostorni podaci i servisi

Sukladno Strategiji Nacionalne infrastrukture prostornih podataka 2020., Strateškom planu Nacionalne infrastrukture prostornih podatka za razdoblje 2017. – 2020. i Zakonu o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18), Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) evidentirana je kao subjekt NIPP-a, sa obvezom da se prostorni podaci iz nadležnosti institucije omogućuju zainteresiranoj javnosti za pretraživanje, pregled i preuzimanje. Sukladno navedenoj obvezi Agencija za plaćanja omogućuje pregledavanje i dohvaćanje prostornih podataka iz ARKOD sustava svim zainteresiranim korisnicima.

Prostorni podaci se mogu pregledavati putem standardiziranih prostornih web servisa za pregled (WMS) i direktno preuzimati kao datoteke u geopackage formatu. Direktno preuzimanje geopackage datoteka je omogućeno za cjelokupni obuhvat ARKOD parcela za područje Republike Hrvatske, a podaci su dostupni za stanje ARKOD parcela koji se osvježavaju jednom tjedno i arhivski podaci s stanjem na dan 31.12. WMS servisom se omogućava pregled i informacija o prostornim podacima, a upitom na isti dohvaća se izbornik slojeva unutar ARKOD – WMS skupine podataka. Detaljnije informacije dostupnih slojeva su dostupne putem xml datoteke kao odgovor na GetCapabilities upit, a u nastavku teksta je uključen i opisni sadržaj o slojevima kroz naslove.

Prostorni podaci se mogu preuzeti i putem WFS servisa (OGC standard), a kako bi se omogućili pravni uvjetni za korištenje usluge potrebno je prethodno se obratiti Agenciji za plaćanja.

ARKOD – WMS skupina podataka obuhvaća prostorne podatke (slojeve) iz ARKOD sustava, a određeni slojevi se osvježavaju:

  • tjedno: ARKOD, Obilježja krajobraza, Ekološki značajne površine i Zaštitni pojasevi oko vodotoka RH.
  • na zahtjev: Područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima (ANC), Vinogorja, Travnjaci visoke prirodne vrijednosti i Okolišno osjetljivi travnjaci
  • jednokratno: arhivski ARKOD s stanjem na dan 31.12.

WMS servisi ARKOD skupine podataka:
https://servisi.apprrr.hr/NIPP/wms?service=WMS&request=GetCapabilities

Za konkretnije razumijevanje atributa koji se dohvaćaju upitom na GetFeatureInfo dostupne su i informacije o istima u tabličnoj formi na dolje navedenim linkovima, a za sve ostale informacije i upite dostupna je kontakt adresa prostorni.podaci@apprrr.hr.
Interpretacija atributa
Šifrarnik

ARKOD

ARKOD je evidencija uporabe poljoprivrednog zemljišta na području Republike Hrvatske koju u digitalnom grafičkom obliku vodi Agencija za plaćanja u skladu s člankom 70. Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća. ARKOD parcele predstavljaju neprekinute površine poljoprivrednog zemljišta koje obrađuje jedan poljoprivrednik, klasificirane s obzirom na vrstu uporabe poljoprivrednog zemljišta iz Priloga I. Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (NN 17/2018). Upis poljoprivrednog zemljišta – vektorizacija ARKOD poligona provodi se metodom fotointerpretacije poljoprivrednog zemljišta na DOF podlogama u mjerilu 1:5000 u podružnicama Agencije za plaćanja, iskaza poljoprivrednika o korištenju poljoprivrednog zemljišta uz dokaz o vlasništvu ili posjedu. ARKOD podaci koriste se unutar IAKS sustava za praćenje potpora vezanih uz površine, a što se tehnički provodi godišnjim popunjavanjem Jedinstvenog zahtjeva kroz AGRONET aplikaciju. Promjene na ARKOD podacima provode se: na zahtjev poljoprivrednika koji je dužan prijaviti promjene u roku od 30 dana od njihova nastanka, zahtjeva vlasnika zemljišta (nesuglasnog i neinformiranog), prilikom zanavljanja DOF-a (godišnja dinamika 50% teritorija države), temeljem rezultata administrativne kontrole, kontrole na terenu, brze terenske provjere, rješenja poljoprivredne inspekcije, provedbom vizualne provjere, rezultata kontrole kvalitete ARKOD-a i administrativne odluke Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

ARKOD trenutni podaci – obuhvaćaju trenutno stanje prostornih podataka ARKOD parcela.

ARKOD arhivski podaci – obuhvaćaju setove vektorskih podataka od uspostave sustava od 2011. godine, a podaci su kreirani sa stanjem na dan 31. prosinca.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Promjena veličine fonta
Kontrast
Korištenjem stranice www.apprrr.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne.
X
X