Portal ponuda

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju kreirala je web aplikaciju za korisnike EU fondova ruralnog razvoja s namjerom da sva prikupljanja ponuda budu kvalitetna, transparentna, da omogućuju svim ponuditeljima dostavu ponuda, a korisniku izbor najpovoljnije ponude na temelju najboljeg omjera cijene i kvalitete.

Korisnik sam, prema raspoloživim uputama, kreira svoj poziv na prikupljanje ponuda i objavljuje ga, tako da je dostupan svim zainteresiranim ponuditeljima, pretraživ po vrsti ulaganja i ključnim riječima.
Ponude koje ponuditelj učita, vidljive su isključivo korisniku (i Agenciji zbog daljnje obrade), čime se štiti privatnost svake pristigle ponude.

Vezani dokumenti

Uputa za korisnike Portala ponuda