Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15).
Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem Zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

  • na adresu Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju; Ulica grada Vukovara 269 d, 10 000 Zagreb,
  • na broj fax-a: +385 1 6002 851
  • elektroničkom poštom na: info@apprrr.hr ili maja.stokanovic@apprrr.hr
  • donijeti osobno u Pisarnicu Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
  • imenovani službenik za informiranje u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je viši stručni savjetnik-specijalist za informativne i međunarodne poslove – Maja Stokanović
  • imenovani službenik za zaštitu osobnih podatka u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je – Mislav Octenjak

Savjetovanje s javnošću

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u djelokrugu svog rada u 2019. godini ne donosi zakone i podzakonske propise, niti opće akte i druge strateške ili planske dokumente kojima se utječe na interese građana i pravnih osoba.

Stoga, u skladu s čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ne provodi savjetovanje s javnošću, te ne objavljuje plan savjetovanja s javnošću za 2019. godinu.

Vezani dokumenti

1 Zahtjev za pristup informacijama
2 Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
3 Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
Kriteriji za određivanje visine naknade troškova dostave informacije
Politika zaštite privatnosti korisnika APPRRR

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Korištenjem stranice www.apprrr.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne.
X
X