Baza korisnika potpora

U cilju transparentnosti države članice Europske unije moraju jednom godišnje objaviti popis korisnika fondova za prethodnu godinu. Objava sadrži naziv poljoprivrednog gospodarstva (pravne i fizičke osobe), općinu/naselje, isplaćene iznose u kunama (za svaku mjeru pojedinačno i ukupni iznos) koje je korisnik primio u dotičnoj financijskoj godini*, te vrstu i opis mjera.

Podaci o korisnicima Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj,  te iznosi koje je pojedini korisnik primio, objavljuju se u skladu s člankom 57. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 908/2014 od 6. kolovoza 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanje i drugih tijela, financijskog upravljanja, poravnavanja računa, pravila o kontroli, jamstva i transparentnosti.

Agencija za plaćanja do 31. svibnja svake godine, za prethodnu financijsku godinu, na svojoj internetskoj stranici objavljuje podatke o korisnicima:

  • ime i prezime/naziv, općina
  • iznose plaćanja u kunama (za svaku pojedinu mjeru i ukupno) koje je primio svaki korisnik u dotičnoj financijskoj godini te vrstu i opis mjera.

S ciljem što jednostavnijeg pretraživanja podataka o korisnicima potpora, Agencija za plaćanja objavila je tražilicu u kojoj se podaci mogu pretraživati po korisniku, vrsti potpore, općini/naselju te iznosima isplate.

Tražilica sadržava podatke o isplati potpore korisnicima u financijskoj 2016.** i 2017. *** godini.

*Financijska godina odnosi se na razdoblje od 16. listopada do 15. listopada sljedeće godine.

** Financijska 2016. odnosi se na razdoblje od 16.10.2015. do 15.10.2016.

***Financijska 2017. odnosi se na razdoblje od 16.10.2016. do 15.10.2017.

Sukladno pravnoj osnovi nazivi korisnika isplaćenog iznosa do 5.000 kn se ne prikazuju.

TRAŽILICA: isplate.apprrr.hr

Popis korisnika potpora_ 2016. financijska godina

Popis korisnika potpora_2017. financijska godina

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin