U cilju transparentnosti države članice Europske unije moraju jednom godišnje objaviti popis korisnika fondova za prethodnu godinu. Objava sadrži naziv poljoprivrednog gospodarstva (pravne i fizičke osobe), općinu/naselje, isplaćene iznose u kunama (za svaku mjeru pojedinačno i ukupni iznos) koje je korisnik primio u dotičnoj financijskoj godini*, te vrstu i opis mjera.

Podaci o korisnicima Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi, te iznosi koje je pojedini korisnik primio, objavljuju se u skladu s člankom 57. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 908/2014 od 6. kolovoza 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanje i drugih tijela, financijskog upravljanja, poravnavanja računa, pravila o kontroli, jamstva i transparentnosti.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju do 31. svibnja svake godine na svojoj internetskoj stranici objavljuje podatke o korisnicima potpora za prethodnu financijsku godinu sukladno gore navedenoj pravnoj osnovi, a podaci ostaju dostupni dvije godine od datuma prve objave.

S ciljem što jednostavnijeg pretraživanja podataka o korisnicima potpora, Agencija za plaćanja objavila je tražilicu u kojoj se podaci mogu pretraživati po korisniku, vrsti potpore, općini/naselju te iznosima isplate.

Tražilica sadržava podatke o isplati potpore korisnicima u financijskoj 2015.** i 2016. *** godini.

Sukladno gore navedenoj pravnoj regulativi, nazivi korisnika koji su primili iznose potpore do 5.000 kuna se na popisu ne prikazuju, već su prikazani kodom.

*Financijska godina odnosi se na razdoblje od 16. listopada do 15. listopada sljedeće godine.

** Financijska 2015. odnosi se na razdoblje od 16.10.2014. do 15.10.2015.

***Financijska 2016. odnosi se na razdoblje od 16.10.2015. do 15.10.2016.

TRAŽILICA: isplate.apprrr.hr