Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju kao javni naručitelj za nabavu roba, radova i usluga provodi postupke javne nabave u skladu s nacionalnim zakonodavstvom o javnoj nabavi. Pritom se, kod odabira ponuditelja za nabavu usluga, roba i radova, a u strogim zakonskim okvirima, slijedi načelo transparentnosti te dobivanja tražene kvalitete po najboljoj mogućoj cijeni.

Registar ugovora EOJNRH
Obavijest u svezi čl.80 Zakona o javnoj nabavi
Odluka o provedbi postupaka jednostavne nabave
Plan nabave
Pregled sklopljenih ugovora
Registar ugovora

Arhiva javnih poziva

1. Uredski materijali
2. IT Infrastruktura održavanje
3. Računalna oprema