Javna nabava

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju kao javni naručitelj za nabavu roba, radova i usluga provodi postupke javne nabave u skladu s nacionalnim zakonodavstvom o javnoj nabavi. Pritom se, kod odabira ponuditelja za nabavu usluga, roba i radova, a u strogim zakonskim okvirima, slijedi načelo transparentnosti te dobivanja tražene kvalitete po najboljoj mogućoj cijeni.

Centralna nadzorna aplikacija_Poziv na dostavu ponude

Kontrola prolaza_Poziv na dostavu ponude

Izmjena_Kontrola prolaza_Poziv na dostavu ponude

Arhiva_pozivi na dostavu ponude