Korisni dokumenti su brošure, publikacije, vodiči, programi, smjernice, priručnici, strategije i sl. doneseni od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju  i/ili Ministarstva poljoprivrede sa svrhom boljeg i potpunijeg informiranja svih korisnika mjera izravne potpore, ruralnog razvoja, zajedničke organizacije tržišta i ribarstva, kao i korisnika AGRONET-a te svih upisnika i registara koje Agencija održava i vodi.

Zakon o poljoprivredi (NN 30/15)
Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18)

Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 29/18)
Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona (NN 30/17)

Vezani dokumenti

Vodič za korisnike o definiciji malih i srednjih poduzeća
Zahtjev za obročno plaćanje duga

Posebno su zanimljive infografike putem kojih na zanimljiv, brz i lagan način prezentiramo poslovanje i objašnjavamo način našeg rada, poslovanja i pružanja usluga.
Infografika Izravna plaćanja
Infografika Program ruralnog razvoja
Infografika ribarstvo
Infografika Zajednička organizacija tržišta