31.02. Eko shema: Ekstenzivno gospodarenje pašnjacima

Eko shema Ekstenzivno gospodarenje pašnjacima je intervencija u okviru proizvodno nevezanih izravnih plaćanja koja se isplaćuje u obliku nadoknade dodatnih troškova i gubitka prihoda koji su rezultat preuzetih obveza.

Održavanje pašnjaka ispašom doprinosi opstanku karakterističnih krajobraza, očuvanju pašnjačke vegetacije, karakterističnih biljnih i životinjskih vrsta te vrijednih staništa. Ispaša životinja na pašnjacima kroz dulji period pruža doprinos dobrobiti životinja.

Prihvatljivi korisnici

 • Prihvatljivi korisnik je aktivni poljoprivrednik te ima u korištenju poljoprivredno zemljište upisano u ARKOD sustav.

Uvjeti prihvatljivosti

 • ispunjavanje uvjeta minimalnih zahtjeva za primanje izravnih potpora,
 • pravovremeno podnošenje jedinstvenog zahtjeva i ostale dokumentacije,
 • upis stoke u Jedinstveni registar domaćih životinja, propisno označavanje stoke i dr.,
 • minimalno 1 ha poljoprivrednog zemljišta.

Obveze korisnika

 1. Održavanje pašnjaka i krških pašnjaka obaveznom ispašom stoke u vlasništvu i/ili posjedu, s 0,3 do 1,0 UG/ha ovaca i/ili koza i/ili goveda i/ili kopitara.
 2. Provođenje obavezne ispaše u razdoblju do 1. listopada tekuće godine.
 3. Izrada godišnjeg plana pašarenja za svaku ARKOD parcelu pašnjaka i krških pašnjaka u okviru obveznog individualnog savjetovanja poljoprivrednika.
 4. Vođenje evidencije o provedbi svih aktivnosti na pojedinim kategorijama (pašnjaci, krški pašnjaci) prema propisanom obrascu.
 5. Obrazac evidencije korisnik je dužan dostaviti Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju do 31. prosinca u godini podnošenja zahtjeva.
 6. Zasijavanje pašnjaka i krških pašnjaka nije dozvoljeno.
 7. Zabranjena je upotreba mineralnog gnojiva ili stajskog gnoja.
 8. Zabranjena je upotreba sredstava za zaštitu bilja.
 9. Zabranjeni su hidromelioracijski zahvati.
 10. Na površinama krških pašnjaka u cilju njihovog održavanja, potrebno je ručno uklanjati neželjenu vegetaciju.

 

Oblik i intenzitet potpore

Potpora se dodjeljuje u obliku nadoknade dodatnih troškova i gubitka prihoda koji su rezultat preuzetih obveza, korisniku koji preuzme godišnju obvezu.

Visina potpore

Minimalni planirani jedinični iznos potpore 90,00 EUR/ha.
Maksimalni planirani jedinični iznos potpore 100,00 EUR/ha.
Ukupna alokacija: 9.684.000,00 EUR.

Korištenjem stranice www.apprrr.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne.