31.03. Eko shema: Intenzivirano održavanje ekološki značajnih površina

Eko shema Intenzivirano održavanje ekološki značajnih površina je intervencija u okviru proizvodno nevezanih izravnih plaćanja koja se isplaćuje u obliku dodatnog plaćanja na osnovnu potporu dohotku.

Intervencija predstavlja modifikaciju zelene prakse ekološki značajne površine. Intervencija se provodi na razini gospodarstva, na minimalno 10% ukupnih poljoprivrednih površina gospodarstva, na kojima se održavaju ekološki značajne površine.

Intervencija doprinosi zaštiti bioraznolikosti, očuvanju staništa i mozaičnosti krajobraza uz dodatno poboljšanje usluga poljoprivrednog ekosustava.

Prihvatljivi korisnici

· Prihvatljivi korisnik je aktivni poljoprivrednik, te ima u korištenju poljoprivredno zemljište upisano u ARKOD sustav.

Uvjeti prihvatljivosti

· ispunjavanje uvjeta minimalnih zahtjeva za primanje izravnih potpora,
· pravovremeno podnošenje jedinstvenog zahtjeva i ostale dokumentacije,
· posjedovanje prava na plaćanje,
· minimalno 1 ha poljoprivrednog zemljišta,
· prihvatljivi su svi korisnici osnovne potpore dohotku za održivost.

Obveze korisnika

Korisnik preuzima godišnju obvezu osiguravajući na minimalno 10% svojih poljoprivrednih površina postojanje sljedećih ekološko značajnih površina:

  1. Obilježja krajobraza na poljoprivrednom zemljištu te na površinama koje graniče s poljoprivrednim površinama, a čine ih: živica ili pojasevi drvenastih kultura, pojedinačna stabla, drvored, šumarak, jezerce/bara, jarak i tradicionalni suhozid.
  2. Rubni pojasevi uz vodotoke
  3. Pojasevi prihvatljivih hektara duž rubova šume bez proizvodnje

Korisnik je u tekućoj godini zahtjeva obvezan završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz tematiku eko sheme.

Korisnik je obvezan voditi evidenciju o provedbi svih aktivnosti prema propisanom obrascu. Obrazac evidencije korisnik je dužan dostaviti Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju do 31. prosinca u godini podnošenja zahtjeva.

Prilikom računanja površina koje čine ekološki značajne površine, ukupni broj hektara izračunava se korištenjem koeficijenata tj. konverzijskih i ponderacijskih faktora, koji se dalje obračunavaju unutar kalkulatora dostupnog u AGRONET-u.

Oblik i intenzitet potpore

Potpora se dodjeljuje u obliku dodatnog plaćanja na osnovnu potporu dohotku za održivost, korisniku koji preuzme godišnju obvezu.

Visina potpore

Minimalni planirani jedinični iznos potpore: 117,00 EUR/ha.
Maksimalni planirani jedinični iznos potpore: 147,00 EUR/ha.
Ukupna alokacija: 1.040.000,00 EUR.

Korištenjem stranice www.apprrr.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne.