31.05. Eko shema: Minimalni udio leguminoza od 20% unutar poljoprivrednih površina

Eko shema Minimalni udio leguminoza od 20% unutar poljoprivrednih površina je intervencija u okviru proizvodno nevezanih izravnih plaćanja, koja se isplaćuje u obliku nadoknade dodatnih troškova i gubitka prihoda koji su rezultat preuzetih obveza.

Intervencija se provodi na oraničnim površinama upisanim u ARKOD sustav. Intervencija obuhvaća uzgoj zrnatih i/ili krmnih leguminoza kao glavnih usjeva i/ili postrnih usjeva u udjelu od minimalno 20% prijavljenih oraničnih površina.

Prihvatljivi korisnici

 • Prihvatljivi korisnik je aktivni poljoprivrednik, te ima u korištenju poljoprivredno zemljište upisano u ARKOD sustav.

Uvjeti prihvatljivosti

 • ispunjavanje uvjeta minimalnih zahtjeva za primanje izravnih potpora,
 • pravovremeno podnošenje jedinstvenog zahtjeva i ostale dokumentacije,
 • minimalno 1 ha poljoprivrednog zemljišta.

Obveze korisnika

 1. Uzgoj leguminoza kao glavnih usjeva i/ili postrnih usjeva u udjelu od minimalno 20% prijavljenih oraničnih površina.
 2. Korisnik je obvezan voditi evidenciju o predkulturi/kulturama i planiranoj kulturi/kulturama na oraničnim površinama uključenim u intervenciju.
 3. Korisnik je obvezan voditi podatke o uzgoju kultura na preostalom dijelu oraničnih površina u godini preuzete obveze o provedbi intervencije.
 4. Korisnik uključen u ekološku proizvodnju koji uzgaja leguminoze za pčelinju pašu, košnju istih ne smije provoditi prije 1. kolovoza.
 5. Korisniku je dozvoljena uporaba organskih gnojiva i/ili gnojiva i poboljšivača tla odobrenih u skladu s člankom 24. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća, navedenih u Prilog II. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/1165.
 6. Korisniku je zabranjena uporaba mineralnih gnojiva.
 7. Korisnik je u tekućoj godini zahtjeva obvezan završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz eko shemu.
 8. Korisnik je obvezan voditi evidenciju o provedbi svih obveza intervencije prema propisanom obrascu. Obrazac evidencije korisnik je dužan dostaviti Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju do 31. prosinca u godini podnošenja zahtjeva.

 

Oblik i intenzitet potpore

Potpora se dodjeljuje u obliku nadoknade dodatnih troškova i gubitka prihoda koji su rezultat preuzetih obveza, korisniku koji preuzme godišnju obvezu.

Visina potpore

Konvencionalni uzgoj leguminoza:

 • Minimalni planirani jedinični iznos potpore 144,90 EUR/ha.
 • Maksimalni planirani jedinični iznos potpore 177,10 EUR/ha.

Kombinacija s eko shemom Uporaba stajskog gnoja na oraničnim površinama:

 • Minimalni planirani jedinični iznos potpore 105,30 EUR/ha
 • Maksimalni planirani jedinični iznos potpore 128,70 EUR/ha).

Kombinacija s intervencijom Ekološki uzgoj:

 • Minimalni planirani jedinični iznos potpore 107,10 EUR/ha.
 • Maksimalni planirani jedinični iznos potpore 130,90 EUR/ha.

Odgoda košnje leguminoza za pčelinje paše u ekološkom uzgoju uzgoj:

 • Minimalni planirani jedinični iznos potpore 83,70 EUR/ha.
 • Maksimalni planirani jedinični iznos potpore 102,30 EUR/ha.

Ukupna alokacija: 13.482.350,00 EUR.

Korištenjem stranice www.apprrr.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne.