31.06. Eko shema: Konzervacijska poljoprivreda

Eko shema Konzervacijska poljoprivreda je intervencija unutar proizvodno nevezanih izravnih plaćanja koja se isplaćuje u obliku nadoknade dodatnih troškova i gubitka prihoda koji su rezultat preuzetih obveza.

Intervencija se provodi na oraničnim površinama upisanim u ARKOD sustav. Konzervacijska poljoprivreda predstavlja suvremeni koncept poljoprivredne biljne proizvodnje koji ima za cilj ostvarivanje visoke i održive razine proizvodnje uz očuvanje prirodnih resursa i ostvarivanje prihvatljive dobiti, a temelji se na tri međuovisna principa: minimalnom setu zahvata obrade tla, permanentnoj pokrivenosti proizvodne površine biljkama ili biljnim ostatcima i pravilnoj izmjeni usjeva (plodoredu).

Prihvatljivi korisnici

  • Prihvatljivi korisnik je aktivni poljoprivrednik, te ima u korištenju poljoprivredno zemljište upisano u ARKOD sustav.

 

Uvjeti prihvatljivosti

  • ispunjavanje uvjeta minimalnih zahtjeva za primanje izravnih potpora,
  • pravovremeno podnošenje jedinstvenog zahtjeva i ostale dokumentacije,
  • minimalno 1 ha poljoprivrednog zemljišta.

 

Obveze korisnika

  1. Provoditi reduciranu obradu tla, kojom se tlo ne prevrće.
  2. Provoditi minimalno dvopoljni plodored na svakoj ARKOD parceli, a postrni usjevi i zeleni pokrovni usjevi mogu predstavljati sastavnice plodoreda.
  3. Nakon svih radnih zahvata, potrebno je osigurati potpunu pokrivenost tla oranične površine biljnim ostacima i/ili zelenim pokrovom.
  4. Održavati oraničnu površinu od korovne vegetacije prema principima integrirane zaštite bilja uz obvezu primjene mehaničkih mjera.
  5. Korisnik je u tekućoj godini zahtjeva obvezan završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz eko shemu.
  6. Korisnik je obvezan voditi evidenciju o provedbi svih obveza intervencije prema propisanom obrascu. Obrazac evidencije korisnik je dužan dostaviti Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju do 31. prosinca u godini zahtjeva.

 

Oblik i intenzitet potpore

Potpora se dodjeljuje u obliku nadoknade dodatnih troškova i gubitka prihoda koji su rezultat preuzetih obveza, korisniku koji preuzme godišnju obvezu.

Visina potpore

Minimalni planirani jedinični iznos potpore: 175,00 EUR/ha.
Maksimalni planirani jedinični iznos potpore: 325,00 EUR/ha.
Ukupna alokacija: 7.500.000,00 EUR.

Korištenjem stranice www.apprrr.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne.