31.07. Eko shema: Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti (TVPV)

Eko shema Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti (TVPV) je intervencija u okviru proizvodno nevezanih izravnih plaćanja koja se isplaćuje u obliku nadoknade dodatnih troškova i gubitka prihoda koji su rezultat preuzetih obveza.

Intervencija se provodi na poljoprivrednim površinama upisanim u ARKOD sustav kao travnjaci velike prirodne vrijednosti (TVPV ). Korisnik preuzima jednogodišnju obvezu.

Prihvatljivi korisnici

 • Prihvatljivi korisnik je aktivni poljoprivrednik, te ima u korištenju poljoprivredno zemljište upisano u ARKOD sustav.

 

Uvjeti prihvatljivosti

 • ispunjavanje uvjeta minimalnih zahtjeva za primanje izravnih potpora,
 • pravovremeno podnošenje jedinstvenog zahtjeva i ostale dokumentacije,
 • minimalno 1 ha poljoprivrednog zemljišta.

 

Obveze korisnika

 1. Ako se travnjak održava košnjom, ovisno o regiji, dozvoljena je najviše jedna košnja u skladu sa sljedećim terminima:
 • Kontinentalna nizinska regija: od 1. kolovoza do 15. rujna
 • Brdsko-planinska regija: od 20. srpnja do 15. rujna
 • Mediteranska regija: od 15. srpnja do 15. rujna.
 1. Ako se travnjak održava košnjom, košnja je dozvoljena isključivo ručno ili strižnim kosilicama.
 2. Ako se travnjak održava košnjom ispaša je dozvoljena nakon košnje do kraja tekuće godine, a stoka se mora napasivati na cijeloj raspoloživoj površini, s najmanje 0,3 a najviše 1,0 UG/ha ovaca, koza, goveda i/ili kopitara.
 3. Ako se travnjak održava napasivanjem, stoka se mora napasivati na cijeloj raspoloživoj površini, dozvoljeno je najmanje 0,3, a najviše 1,0 UG/ha ovaca, koza, goveda i/ili kopitara.
 4. Ako se travnjak održava napasivanjem, potrebno je ručno odstranjivati nadzemni drvenasti dio pojedinačnih biljaka Amorpha fruticosa (čivitnjača), a u slučaju gustog sklopa biljaka Asclepias syriaca (cigansko perje, prava svilenica), Xanthium spinosum L. (trnovita dikica, čičak), Xanthium strumarium L. ssp. italicum Moretti D.L. (obalna dikica) dozvoljeno je njihovo mehaničko uklanjanje (ručnim alatima ili strojno – strižnim kosilicama, rotacijskim kosilicama i/ili malčiranjem), najkasnije do 1. kolovoza.
 5. Korisnik je u godini zahtjeva obvezan završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati vezano uz eko shemu.
 6. Korisniku je prilikom provedbe eko sheme:zabranjena upotreba mineralnog gnojiva i stajskog gnoja
 • zabranjena upotreba sredstava za zaštitu bilja
 • zabranjeno zasijavanje travnjaka
 • zabranjeni hidromelioracijski zahvati.
 1. Korisniku je zabranjeno u godini zahtjeva na istoj površini provoditi ovu intervenciju i Operaciju 10.1.3. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
 2. Korisnik je dužan voditi evidenciju o provedbi svih obveza prema propisanom obrascu te je isti dužan dostaviti Agenciji za plaćanja do 31. prosinca u godini zahtjeva.

 

Oblik i intenzitet potpore

Potpora se dodjeljuje u obliku nadoknade dodatnih troškova i gubitka prihoda koji su rezultat preuzetih obveza, korisniku koji preuzme godišnju obvezu.

Visina potpore

Brdsko-planinska regija:

 • Minimalni planirani jedinični iznos potpore 229,50 EUR/ha
 • Maksimalni planirani jedinični iznos potpore 280,50 EUR/ha

Kontinentalna nizinska regija:

 • Minimalni planirani jedinični iznos potpore 324,90 EUR/ha
 • Maksimalni planirani jedinični iznos potpore 397,10 EUR/ha

Mediteranska regija:

 • Minimalni planirani jedinični iznos potpore 101,70 EUR/ha
 • Maksimalni planirani jedinični iznos potpore 113 EUR/ha.

 

Ukupna alokacija: 5.961.500,00 EUR.

Korištenjem stranice www.apprrr.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne.