32.01. PVP Krave u proizvodnji mlijeka

Cilj dodjele potpore je stabilizacije dohotka korisnika, proizvođača mlijeka, a uvođenjem potpore za prvotelke se sprječava pada broja krava u proizvodnji mlijeka.

Nadomještanje dijela troškova uzgoja koji značajno opterećuju cijenu koštanja mlijeka, utječe na održivost proizvodnje posebno u ovom razdoblju velikog rasta inputa i neizvjesnosti na tržištu.

Proizvodno vezana potpora za krave u proizvodnji mlijeka dodjeljivat će se kroz dvije podintervencije: krave u proizvodnji mlijeka i prvotelke.

Podintervencija 32.01.01. krave u proizvodnji mlijeka

Potpora se dodjeljuje kao godišnja potpora po grlu, a kako bi potpora bila dodijeljena moraju biti ispunjeni svi kriteriji prihvatljivosti.

Obveza proizvodnje mlijeka ne odnosi se na prvotelke te one ne ulaze u izračun.

Podintervencija 32.01.02. prvotelke

Potpora se dodjeljuje kao godišnja potpora po grlu, a kako bi potpora bila dodijeljena moraju biti ispunjeni svi kriteriji prihvatljivosti. Grla u godini podnošenja zahtjeva moraju imati registrirano prvo teljenje.

PRIHVATLJIVI  KORISNICI I POSEBNI KRITERIJI  PRIHVATLJIVOSTI I OBVEZE PODINTERVENCIJE 32.01.01. KRAVE U PROIZVODNJI MLIJEKA

Kriterij korisnika

Prihvatljivi korisnici su aktivni poljoprivrednici koji ispunjavaju uvjete prihvatljivosti.

Korisnik, u kalendarskoj godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu, mora završiti tečaj izobrazbe na temu antimikrobne rezistencije.

Korisnik, u kalendarskoj godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu, mora završiti tečaj izobrazbe na temu zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla.

Kriterij grla

Za potporu su prihvatljive krave:

  • koje su mliječne ili kombinirane pasmine
  • koje su u godini podnošenja zahtjeva prisutne na poljoprivrednom gospodarstvu korisnika na dan 31. listopada
  • koje su upisane u JRDŽ i imaju registrirano bar jedno teljenje
  • koje su u sustavu kontrole mliječnosti HAPIH-a, kontrola mliječnosti nije obvezna za poljoprivredna gospodarstva koja imaju do 5 grla

Nisu prihvatljiva grla koja ostvaruju potporu u okviru intervencije proizvodno vezane potpore za krave dojilje.

Jedno grlo, u godini podnošenja zahtjeva za potporu, potporu može dobiti samo za jednu podintervencije intervencije 32.01.

Kriterij poljoprivrednog gospodarstva

Kako bi potpora bila isplaćena mora biti ispunjen kriterij poljoprivrednog gospodarstva o minimalnoj godišnjoj proizvodnji mlijeka na poljoprivrednom gospodarstvu.

Minimalnu godišnju proizvodnju mlijeka poljoprivrednog gospodarstva predstavlja umnožak, u RH postavljene prosječne godišnje proizvodnje od 4.310 kg mlijeka po grlu, i broja grla prisutnih na poljoprivrednom gospodarstvu na dan 31. listopada u godini zahtjeva, a koja ispunjavaju kriterij grla.

Mlijeko može biti isporučeno otkupljivačima ili stavljano u javnu potrošnju od strane korisnika i/ili mliječni proizvodi stavljeni u javnu potrošnju od strane korisnika. Korisnik koji mlijeko i/ili mliječne proizvode stavlja u javnu potrošnju mora voditi evidenciju proizvodnje mlijeka i dostavljati u JRDŽ evidenciju o količini mlijeka prodanog izravnom prodajom te količini mlijeka prerađenog na poljoprivrednom gospodarstvu korisnika te isto služi kao dokaz minimalne proizvodnje mlijeka na poljoprivrednom gospodarstvu. Ukoliko poljoprivredno gospodarstvo stavlja mlijeko ili mliječne proizvode u javnu potrošnju u skladu s posebnim propisom utoliko do zadnjeg dana roka za zakašnjele zahtjeve mora biti registrirano za poslovanje s hranom životinjskog podrijetla.

Ukoliko korisnik ispuni uvjet minimalne godišnje proizvodnje mlijeka na poljoprivrednom gospodarstvu, utoliko će potpora biti isplaćena za onoliki broj krava prisutnih na poljoprivrednom gospodarstvu na dan 31. listopada u godini zahtjeva.

Ukoliko korisnik ne ispuni uvjet minimalne godišnje proizvodnje mlijeka na poljoprivrednom gospodarstvu, utoliko potpora neće biti isplaćena niti za jednu kravu.

Obveza proizvodnje mlijeka ne odnosi se na prvotelke te one ne ulaze u izračun i nisu prihvatljiva grla u ovoj podintervenciji

PRIHVATLJIVI  KORISNICI I POSEBNI KRITERIJI  PRIHVATLJIVOSTI I OBVEZE PODINTERVENCIJE 32.01.02. PRVOTELKE

Kriterij korisnika

Prihvatljivi korisnici su aktivni poljoprivrednici koji ispunjavaju uvjete prihvatljivosti.

Korisnik, u kalendarskoj godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu, mora završiti tečaj izobrazbe na temu antimikrobne rezistencije.

Korisnik, u kalendarskoj godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu, mora završiti tečaj izobrazbe na temu zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla.

Kriterij grla

Prvotelke su grla koja u godini podnošenja zahtjeva imaju registrirano prvo teljenje. Potpora se dodjeljuje po prihvatljivom grlu, a kako bi potpora bila dodijeljena prihvatljivo grlo mora ispuniti kriterije prihvatljivosti.

Za potporu su prihvatljive prvotelke:

  • koje su mliječne ili kombinirane pasmine
  • koje se drže na poljoprivrednom gospodarstvu korisnika najmanje 100 dana (neprekidno), a 100 dana se počinje brojati od dana teljenja
  • koje u godini podnošenja zahtjeva u JRDŽ imaju registrirano prvo teljenje na gospodarstvu korisnika
  • koje su u trenutku teljenja u JRDŽ upisane najmanje 300 dana
  • koje u trenutku teljenja nisu starije od 36 mjeseci

Nisu prihvatljiva grla koja ostvaruju potporu u okviru intervencije proizvodno vezane potpore za krave dojilje.

Jedno grlo, u godini podnošenja zahtjeva za potporu, potporu može dobiti samo za jednu podintervencije intervencije 32.01.

Korištenjem stranice www.apprrr.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne.