32.09. PVP Sjeme

Sjemenski krumpir i sjemenska roba su poljoprivredne kulture s visokim proizvodnim troškovima, a otežavajući čimbenik proizvodnje je planiranje proizvodnje sjemena uključujući i sjeme krumpira te cijene proizvođačkih i potrošačkih cijena ovih kultura koje se na godišnjoj razini mijenjaju i više od 50 posto.

Posljednjih godina bilježi se velika oscilacija cijena sjemenske robe.

Cilj je pružiti financijsku pomoć proizvođačima sjemena. Nadomještanje dijela troškova proizvodnje pomoći će proizvođačima sjemena te osigurati održivu i nižu cijenu inputa proizvođačima koji proizvode merkantilni poljoprivredni proizvod iz tog sjemena.

Proizvodno vezana potpora za sjeme dodjeljivat će se kroz četiri podintervencije: sjeme – kukuruz (isključujući sjeme konditorskog suncokreta), sjeme – krmno bilje, sjeme – povrće (uključujući krumpir) i sjeme – uljarice i predivo bilje (osim soje), isključujući sjeme konditorskog suncokreta.

Intervencija ima za cilj povećanje prihoda poljoprivrednika i utječe na otpornost poljoprivrednih gospodarstava čineći ih atraktivnijim u odnosu na druge gospodarske grane. Intervencija bi trebala biti stimulativna u pogledu zapošljavanja te pozitivno djelovati na otpornost u sustavu poljoprivredne proizvodnje u smislu negativnog utjecaja klimatskih promjena.

Potpora se dodjeljuje kao godišnja potpora po hektaru, a kako bi potpora bila dodijeljena moraju biti ispunjeni kriteriji prihvatljivosti.

Korisnik podintervencije mora ispuniti sve kriterije prihvatljivosti

PRIHVATLJIVI  KORISNICI I POSEBNI KRITERIJI  PRIHVATLJIVOSTI I OBVEZE

Prihvatljivi korisnici su aktivni poljoprivrednici koji ispunjavaju uvjete prihvatljivosti.

Podloga Za potporu je prihvatljiva proizvodnja sjemenskih usjeva sljedećih skupina bilja:

  • povrća, uključujući krumpir (sve biljne vrste iz grupe povrća, uključujući i krumpir, prema sortnim listama Republike Hrvatske ili Zajedničkom katalogu sorata EU – Common catalogue),
  • krmnog bilja (sve biljne vrste iz grupe krmnog bilja prema sortnim listama Republike Hrvatske ili Zajedničkom katalogu sorata EU – Common catalogue),
  • uljarice i predivo bilje (sve biljne vrste iz grupe uljarice i predivo bilje osim soje), prema sortnim listama Republike Hrvatske ili Zajedničkom katalogu sorata EU – Common catalogue), isključujući sjeme konditorskog suncokreta
  • kukuruz (Zea mays L.), isključujući sjeme konditorskog suncokreta

U godini podnošenja zahtjeva mora biti ispunjen:

  • kriterij minimalne površine od 1,00 ha pod jednom od prihvatljivih skupina bilja
  • upisani u Upisnik dobavljača poljoprivrednog sjemena za registraciju proizvodnje
  • evidentirana godišnja prijava proizvodnje sjemena pri Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu za tekuću godinu
  • proizvodnja genetski modificiranih sjemenskih usjeva nije prihvatljiva.

Kako bi potpora bila dodijeljena korisnik mora:

  • dokazati minimalnu proizvodnju sjemena (t/ha) za svaku kulturu za koju je podnesen zahtjev. Minimalna proizvodnja (t/ha) bit će definirana internim dokumentom.
  • imati uvjerenje o priznavanju sjemenskog usjeva

Korisnik, u kalendarskoj godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu, mora završiti tečaj izobrazbe na temu održive proizvodnje.

Za potporu nisu prihvatljive površine prijavljene u intervenciji 32.05. i 32.08.

Korištenjem stranice www.apprrr.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne.