70.02. AEC Očuvanje bioraznolikosti i okoliša na trajnim travnjacima i oranicama

Intervencija se provodi na travnjacima velike prirodne vrijednosti i oranicama. Ove površine imaju značajnu ulogu u skladištenju ugljika u tlu i biomasi čime pozitivno utječu na smanjenje emisije stakleničkih plinova i prilagodbu klimatskim promjenama te je cilj intervencije smanjiti pritisak intenzivne poljoprivrede na okoliš koja uzrokuje gubitak bioraznolikosti, nestanak vrijednih i rijetkih staništa kao i karakterističnih krajobraza.

Intervencija uključuje tri operacije:

70.02.01. Zaštita ptice kosca (Crex crex) (254 EUR/ha)

70.02.02. Zaštita leptira na trajnim travnjacima

– močvarni okaš (Coenonympha oedippus) (338 EUR/ha)

– veliki livadni plavac (Phengaris teleius), zagasiti livadni plavac (Phengaris nausithous) i močvarni plavac (Phengaris alcon alcon) (277 EUR/ha)

70.02.03. Uspostava poljskih traka (cvjetne i travne)

– 70.02.03.01. Uspostava cvjetne trake (985,74 EUR/ha trake)

– 70.02.03.01. Uspostava travne trake (898,59 EUR/ha trake)

Korisnici: poljoprivrednici ili posjednici zemljišta koje je registrirano u ARKOD sustavu kao trajni travnjak (operacija 70.02.01. i 70.02.02.) ili kao oranica (operacija 70.02.03.).

Uvjeti prihvatljivosti:

70.02.01. Zaštita ptice kosca (Crex crex) – minimalno 30% ARKOD površine mora se nalaziti na području na kojem obitava ptica kosac (Crex crex).

70.02.02. Zaštita leptira na trajnim travnjacima – minimalno 30% ARKOD površine mora se nalaziti na području ekološke mreže na kojem je cilj očuvanje vrsta danjih leptira: veliki livadni plavac (Phengaris teleius), zagasiti livadni plavac (Phengaris nausithous) i močvarni okaš (Coenonympha oedippus) te je stanište vrste močvarni plavac (Phengaris alcon alcon).

70.02.03. Uspostava poljskih traka – poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja registrirano je u ARKOD sustavu kao oranica minimalne površine 1 ha.

Prihvatljive su ARKOD parcele od najmanje 0,05 ha i gospodarstvo s ukupno najmanje 0,5 ha prihvatljive površine. Operacije Zaštita leptira na poljoprivrednim staništima i Zaštita ptice kosca (Crex crex) provode se na NATURA 2000 području.

Obvezno razdoblje provedbe svake od operacija je najmanje pet godina.

Intenzitet potpore je 100%.

Korištenjem stranice www.apprrr.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne.