70.07. AEC Očuvanje obilježja krajobraza

Cilj intervencije je očuvati suhozide i živice kao obilježja krajobraza koja imaju značajnu ulogu u sprječavanju klizišta, poplava i odrona, erozije tla i odnošenja gornjeg sloja tla. Također se doprinosi krajobraznoj raznolikosti u monotonim poljoprivrednim krajobrazima, odlična su zaštita od vjetra te su bogata i važna staništa za kukce, gmazove i vodozemce te neke vrste ptica. Zabrana korištenja sredstava za zaštitu bilja i sintetskih mineralnih gnojiva značajno utječe na smanjenje onečišćenja voda ispiranjem i otjecanjem dušika i pesticidima.

Intervencija uključuje dvije operacije:

70.07.01. Očuvanje suhozida (0,74 EUR/m suhozida)

70.07.02. Očuvanje živica (0,36 EUR/m živice)

Korisnici: poljoprivrednici koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika i koriste zemljište upisano u ARKOD.

Uvjeti prihvatljivosti:

70.07.01. Očuvanje suhozida – poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja registrirano je u ARKOD sustavu te ima evidentirane vanjske suhozide čija je ukupna dužina najmanje 30 m (potporni zidovi, terase i unutrašnji suhozidi nisu prihvatljivi).

Suhozid mora zadovoljavati sljedeće uvijete:

– najmanje širine 0,5 m

– maksimalne širine 2 m unutar parcele, tj. na granici parcele 4 m

– najmanje visine 0,2 m

– maksimalne visine 3 m.

70.07.02. Očuvanje živica – poljoprivredno zemljište na kojem se provodi poljoprivredna proizvodnja registrirano je u ARKOD sustavu te ima evidentiranu živicu minimalne dužine 60 m (maksimalna dozvoljena širina živice je 2 m). Prihvatljiva je živica koja ima očuvanu strukturu, pri čemu ukupna dužina praznih mjesta ne smije biti veća od 10% ukupne dužine živice.

Prihvatljive su ARKOD parcele od najmanje 0,05 ha i gospodarstvo s ukupno najmanje 0,5 ha prihvatljive površine.

Obvezno razdoblje provedbe svake od operacija je najmanje pet godina.

Intenzitet potpore je 100%.

Korištenjem stranice www.apprrr.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne.