72.01. AREA NATURA 2000 Potpore za ograničenje u gospodarenju šumama (NATURA 2000, NKS)

Uključenjem gotovo 50% šuma u Natura 2000 područja pojavili su se dodatni troškovi/gubici koje je nužno kompenzirati kako bi šumoposjednici mogli zadržati prakse i povećati interes za održivo gospodarenje šumama i održavanje bioraznolikosti.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika:

·         Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici i udruge šumoposjednika čije se površine nalaze u obuhvatu ekološke mreže i/ili ostalih zaštićenih područja u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode i člankom 14. Zakona o šumama („Narodne novine“, br. 68/18, 115/18, 98/19, 32/20 i 145/20).

Navedene potpore prihvatljive su ukoliko su i navedene mjere propisane i ugrađene u šumskogospodarske planove koji se za takva područja donose uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove zaštite prirode.

Uvjeti prihvatljivosti:

·         Intervencija obuhvaća šume i šumska zemljišta u obuhvatu područja ekološke mreže Natura 2000 i područjima obuhvaćenim ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima sukladno Nacionalnoj klasifikaciji staništa, odnosno svim područjima koja doprinose provedbi čl. 10 Uredbe 92/437 EEC.

·         Za šume i šumsko zemljište mora biti izrađen šumskogospodarski plan, sukladno Zakonu o šumama, u kojem su za svaki odjel/odsjek, koji obuhvaćaju više katastarskih čestica, navedene mjere očuvanja sukladno izdanim Uvjetima zaštite prirode. Propisane mjere predstavljaju obavezu za šumoposjednike, a njihova provedba izlazi iz okvira normalnog gospodarenja te zahtjeva dodatne troškove te uzrokuje gubitak prihoda.

·         Potpora iz ove intervencije dodjeljuje se godišnje po hektaru šume u području Natura 2000 određena prema Direktivama 92/43/EEZ i 2009/147/EZ i/ili ostalih zaštićenih područja temeljem Zakona o zaštiti prirode u svrhu naknade korisnicima za dodatne troškove i izgubljen prihod vezano uz provođenje istih.

·         Naknade za ograničenja po tri glavna tipa šuma dan je po osnovi uskrate za 10m³ i 15m³, te za kategoriju ostavljanja 3% mrtvog drva¸ koje predstavljaju tri glavne mjere očuvanja bioraznolikosti koja obuhvaćaju gospodarske, odnosno šume kojima se održivo gospodari. U zaštićenim područjima u kategoriji Nacionalni park zabranjene su sve gospodarske aktivnosti te se u njima provodi tzv. „no-management“.

Kriteriji odabira

Kriteriji odabira za prihvatljive projekte bit će objavljeni zajedno s natječajem kako bi se ostvarili  postavljeni ciljevi za ovu intervenciju, na temelju sljedećih načela:

1.       vlasništvo – privatni ili javni šumoposjednik

2.       veličina šumoposjeda pod režimom ograničenja

Visina potpore: Prema kalkulaciji (a prosječno 200€/Ha)

Alokacija: UKUPNO (EUR)  8.823.530,00

Vrsta dodjele potpore: Bespovratna sredstva

Korištenjem stranice www.apprrr.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne.