73.01. Ulaganja – Neproizvodna ulaganja u poljoprivredi za prirodu i okoliš

Cilj intervencije je sačuvati krajobrazna obilježja, revitalizirati staništa, ukloniti invazivne vrste na poljoprivrednim zemljištima, zaštiti domaće životinje na područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri i otoka te dodatno osigurati zaštitu od erozije izgradnjom suhozida, terasa i sadnjom živica.

Neproizvodna ulaganja predstavljaju investicije koje ne dovode do povećanja prihoda na gospodarstvu niti povećavaju vrijednost samog gospodarstva, ali ostvaruju pozitivan utjecaj na okoliš.

Vrste ulaganja:

73.01.01. Ulaganje u građenje terasastih parcela

73.01.02. Ulaganje u građenje vanjskih suhozida

73.01.03. Ulaganje u sadnju živica

73.01.04. Uklanjanje invazivnih stranih vrsta s poljoprivrednog zemljišta na jednokratnoj osnovi

73.01.05. Kupnja električnog pastira s pripadajućom opremom u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri i otoka

73.01.06. Kupnja autohtonog pastirskog psa (tornjak ili hrvatski ovčar) u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri i otoka

73.01.07. Ulaganje u izgradnju novih i obnovu postojećih (jednostavnih) nastambi za stoku u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri

73.01.08. Obnova staništa važnih za očuvanje bioraznolikosti na poljoprivrednom zemljištu koje nije održavano u skladu s dobrom poljoprivrednom praksom s obzirom na vrstu uporabe

73.01.09. Ulaganje u obnovu zapuštenih lokvi za napajanje stoke

73.01.10. Kupnja zemljišta

73.01.11. Ulaganje u sadnju novih i obnovu postojećih drvoreda topola za zlatovranu

Uvjeti prihvatljivosti korisnika:

  • poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika
  • javne ustanove i tijela, uključujući javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode (Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ne smatraju se javnim tijelima s obzirom da iste ne mogu ispuniti obvezu evidentiranja zemljišta na kojem se provodi ulaganje u ARKOD sustav)
  • udruge koje se bave zaštitom i očuvanjem materijalnih i kulturnih dobara te zaštitom okoliša i prirode, registrirane u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

Intervencija se provodi na području cijele Republike Hrvatske (NUTS 1), osim sljedećih ulaganja:

– ulaganja u građenje terasastih parcela ili suhozida se provodi na području gdje su terasaste parcele ili suhozidi tradicionalno prisutni (Dubrovačko-neretvanska, Istarska, Ličko-senjska, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska, Primorsko-goranska i Zadarska županija).

– ulaganja u kupnju električnog pastira ili autohtonog pastirskog psa (tornjak ili hrvatski ovčar) provodi se isključivo na području rasprostranjenosti velikih zvijeri prema popisu administrativnih jedinica

– ulaganja u gradnju novih i obnovu postojećih nastambi za stoku provodi se na području rasprostranjenosti velikih zvijeri

– ulaganje u sadnju novih i obnovu postojećih drvoreda topola za zlatovranu (Coracias garrulus) provodi se na na staništima koja nastanjuje zlatovrana, a nalaze se na području ekološke mreže Natura 2000.

Intenzitet potpore je 100% prihvatljivih troškova, visina potpore je od 400 EUR do 150.000 EUR.

Korištenjem stranice www.apprrr.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne.