73.04. Ulaganja – Izgradnja i uređenje poučnih staza i prateće infrastrukture

Izgradnjom manje šumske infrastrukture stvaraju se preduvjeti za povećanje i jačanje ponude proizvoda i usluga općekorisnih funkcija šuma ponajprije privlačenjem ljudi za smisleni boravak u prirodi čime se jačaju zdravstvene, rekreativne, edukativne i turističke koristi šuma na održiv način.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika:

Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici u skladu s člankom 14. Zakona o šumama („Narodne novine“, br. 68/2018, 115/2018, 98/2019, 32/20 i 145/20), udruge privatnih šumoposjednika, udruge civilnog društva čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode, pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti, a čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode.

Uvjeti prihvatljivosti projekta:

U okviru ove intervencije dodjeljivat će se potpore projektima izgradnje poučnih staza i prateće infrastrukture što će pridonijeti povećanju javne dobrobiti i rekreacijske vrijednosti šuma kao i povećanju svijesti javnosti o važnosti očuvanja i održivog upravljanja šumskim ekosustavima, a time i očuvanju i poboljšanju bioraznolikosti, uključujući područja ekološke mreže Natura 2000. Kao dokaz uključenosti nekretnine/čestice ulaganja u šumskogospodarsko područje Republike Hrvatske potvrdu za šume u državnom vlasništvu izdaju Hrvatske šume d.o.o., a za šume privatnih šumoposjednika potvrdu izdaje Ministarstvo poljoprivrede. Šumskogospodarski planovi su izrađeni za sva šumska područja u RH, zakonska su obveza i njihova izrada nije uvjetovana titularom vlasništva ili veličinom šumoposjeda. Kad se ulaganje dijelom provodi izvan šume i šumskog zemljišta, u idejnom planu ulaganja mora biti jasno vidljivo da će ulaganje učiniti rekreacijske, turističke i zdravstvene koristi šuma dostupnijima ruralnom i ostalom stanovništvu te da doprinosi podizanju javne svijesti o važnosti očuvanja šuma i bioraznolikosti.

Ostali uvjeti prihvatljivosti:

 • Korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.
 • Projekt mora ostvariti minimalni broj bodova (prag prolaznosti) temeljem kriterija odabira.
 • Projekt mora imati izrađenu/ishođenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja i prostorno uređenje (uključujući potvrdu da ulaganje nema značajan negativan utjecaj na okoliš i/ili ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže).
 • Korisnik mora dokazati ekonomsku održivost projekta kao i dokazati planirane izvore financiranja projekta

Prihvatljivi troškovi

 1. uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture (pripremni radovi, ugradnja, završni radovi)
 2. izrada, dizajn i uređenje informativno-poučnih kazala

Načela kriterija odabira koja se mogu koristiti u ovoj intervenciji su:

 1. cilj ulaganja
 2. lokacija ulaganja
 3. vrsta ulaganja
 4. vrsta korisnika
 5. indeks razvijenosti područne (regionalne) samouprave

Intenzitet potpore (%) – 100% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova.

Visina potpore od 5.000 – 100.000 EUR.

Alokacija UKUPNO (EUR)- 1.176.470,00

Vrsta dodjele potpore: Bespovratna sredstva

Način isplate potpore- Nadoknada stvarno nastalih prihvatljivih troškova korisnika

Korištenjem stranice www.apprrr.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne.