73.05. Ulaganja – Rekonstrukcija (konverzija) degradiranih šuma

Glavni cilj ove intervencije je povećanje otpornosti šumskih ekosustava na biotske i abiotske čimbenike, povećanje okolišne vrijednosti i općekorisnih funkcija šumskih ekosustava te očuvanje i povećanje bioraznolikosti što se operativno provodi šumarskim radovima prevođenja šume iz nižeg u viši uzgojni oblik.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika:

Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici u skladu s člankom 14. Zakona o šumama („Narodne novine“, br. 68/18, 115/18, 98/19, 32/20 i 145/20) te udruge šumoposjednika.

Uvjeti prihvatljivosti projekta:

U okviru ove intervencije dodjeljivat će se potpore projektima rekonstrukcije šuma koje obuhvaćaju šumskouzgojne postupke koji se provode u sastojini radi promjene i poboljšanja njezine strukture (promjene sastojinskog oblika, uzgojnog oblika, degradacijskih oblika šume u uzgojne oblike šuma te promjene načina gospodarenja šumama). Prilikom podnošenja zahtjeva za potporu korisnik je u obvezi dostaviti presliku rješenja nadležnog tijela kojim je odobren šumskogospodarski plan i/ili potvrdu Uprave šumarstva, lovstva i drvne industrije Ministarstva poljoprivrede kojom je odobren jednakovrijedni dokument s kojim je predmetno ulaganje usklađeno. Prilikom podnošenja zahtjeva za potporu korisnik je u obvezi priložiti Plan konverzije, izrađen i ovjeren od ovlaštenog inženjera šumarstva. Potpora za ulaganja dodjeljuje se po hektaru na temelju standardnih troškova za četiri tipa i devet načina izvođenja rekonstrukcija prema kalkulacijama studije izrađene od strane Hrvatskog šumarskog instituta pod naslovom “Standardni troškovi konverzije degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura”. Potpora se umanjuje za procijenjenu vrijednost drvne mase na panju prije rekonstrukcije (konverzije).

Ostali uvjeti prihvatljivosti:

  • Korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.
  • Projekt mora imati izrađenu/ishođenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja i prostorno uređenje (uključujući potvrdu da ulaganje nema značajan negativan utjecaj na okoliš i/ili ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže).

Prihvatljivi troškovi

Za ovu intervenciju propisani su standardni troškovi po hektaru za određeni tip rekonstrukcije (konverzije), a strukturno obuhvaćaju troškove pripreme staništa, šumski reprodukcijski materijal i njegov prijevoz, ograđivanje staništa i namjenska zaštitna pomagala te opće troškove sukladno izrađenom Planu konverzije. Standardni troškovi izračunati su od strane neovisne institucije.

REKAPITULACIJA STANDARDNIH TROŠKOVA REKONSTRUKCIJE (KONVERZIJE) PO HEKTARU:

A. Rekonstrukcije (konverzije) listačama na kontinentu

A1. Sadnjom sadnicama uz ograđivanje zaštitnom ogradom (17.269 eura)

A2. Sjetvom sjemena uz ograđivanje zaštitnom ogradom (13.275 eura)

A3. Sadnjom sadnica uz korištenje štitnika za sadnice (11.776 eura)

B. Rekonstrukcije (konverzije) četinjačama na kontinentu

B1. Sadnjom sadnica uz ograđivanje zaštitnom ogradom (13.409 eura)

B2. Sadnjom sadnica uz korištenje štitnika za sadnice (12.921 eura)

C. Rekonstrukcije (konverzije) listačama na kršu

C1. Sadnjom sadnica uz ograđivanje zaštitnom ogradom (21.852 eura)

C2. Sadnjom sadnica uz korištenje štitnika za sadnice (12.880 eura)

D. Rekonstrukcije (konverzija) četinjačama na kršu

D1. Sadnjom sadnica sa ograđivanjem zaštitnom ogradom (11.108 eura)

D2. Sadnjom sadnica uz korištenje štitnika za sadnice (12.886 eura)

Kriteriji odabira

Kriteriji odabira za prihvatljive projekte bit će objavljeni zajedno s natječajem kako bi se ostvarili postavljeni ciljevi za ovu intervenciju, na temelju sljedećih načela:

  1. vrsta korisnika (prednost će imati privatni šumoposjednici, udruga privatnih šumoposjednika)
  2. vrsta ulaganja(prednost će imati projekti konverzija panjača, šikara, šibljaka, makija i gariga u šumske sastojine visokog uzgojnog oblika)
  3. uključenost u programe Ministarstva poljoprivrede (prednost će imati privatni šumoposjednici koji su završili izobrazbu ili savjetovanje o održivom gospodarenju šumama)
  4. doprinos bioraznolikosti i zaštiti tlaindeks razvijenosti jedinica područne (regionalne) samouprave (prednost ulaganjima u I. skupini jedinica područne (regionalne) samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u drugoj polovini ispodprosječno rangiranih jedinica područne (regionalne) samouprave)

Intenzitet potpore – 100%.

Visina potpore: od 10.000 – 1.000.000 EUR-a.

Alokacija UKUPNO (EUR) –11.764.706,25

Vrsta dodjele potpore: bespovratna sredstva

Način isplate potpore –jedinični troškovi

Korištenjem stranice www.apprrr.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne.