73.07. Ulaganja – Modernizacija tehnologija u predindustrijskoj preradi drva

Cilj je povećanje učinkovitosti, okolišne prihvatljivosti, ergonomije i radnih procesa u predindustrijskoj preradi drva kroz modernizaciju postojećih i uvođenje učinkovitih i okolišno pogodnih tehnologija, strojeva, alata i opreme.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika:

Prihvatljivi korisnici su obrti, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana za preradu drva u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

Uvjeti prihvatljivosti projekta:

prihvatljivost projekta bit će usmjerena na modernizaciju tehnologija u predindustrijskoj preradi drva kod korisnika sa manje od 10 000 m3/godišnje ulazne sirovine te modernizaciju u proizvodnji peleta i briketa što će uključivati kupnju novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za predindustrijsku preradu drva, za proizvodnju peleta i briketa, instalaciju i/ili kupnju informacijsko-komunikacijskih tehnologija u predindustrijskoj preradi drva, izgradnju/rekonstrukciju objekata i kupnju nove i rabljene opreme za sušenje, parenje, skladištenje i zaštitu proizvoda od drva.

Ostali uvjeti prihvatljivosti:

 • korisnici su u obvezi biti upisani u odgovarajuće upisnike, registre ili evidencije kao i ispuniti odgovarajuće uvjete u vezi stručne spreme i radnog iskustva nositelja/člana ili odgovorne osobe ili zaposlenika korisnika.
 • Korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.
 • Projekt mora ostvariti minimalni broj bodova (prag prolaznosti) temeljem kriterija odabira.
 • Projekt mora imati izrađenu/ishođenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja i prostorno uređenje (uključujući potvrdu da ulaganje nema značajan negativan utjecaj na okoliš i/ili ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže).
 • Korisnik mora dokazati ekonomsku održivost projekta kao i dokazati planirane izvore financiranja projekta

Prihvatljivi troškovi

 • kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za predindustrijsku preradu drva
 • kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za proizvodnju peleta, briketa i cijepanog ogrjevnog drva (briketirke, peletirke itd.)
 • instalacija i/ili kupnja informacijsko-komunikacijskih tehnologija u postupcima pridobivanja drva i predindustrijske prerade drva
 • izgradnja i rekonstrukcija objekata te kupnja nove i rabljene opreme za proizvodnju, sušenje, parenje, skladištenje i zaštitu drvnih proizvoda i dr. (sušare, parionice, silosi, skladišta za drvnu  sječku, utovarivači, atomizeri itd.)

Kriteriji odabira

Načela odabira koja se mogu koristiti u ovoj intervenciji su:

 • veličina korisnika
 • vrsta ulaganja
 • energetska učinkovitost ulaganja
 • utjecaj ulaganja na okoliš
 • indeks razvijenosti lokalne (područne) samouprave.

Intenzitet potpore –50% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova.

Visina potpore je od 10.000 – 1.000.000 EUR-a.

Alokacija UKUPNO (EUR) – 26.888.032,50

Vrsta dodjele potpore: bespovratna sredstva

Način isplate potpore – nadoknada stvarno nastalih prihvatljivih troškova korisnika

Korištenjem stranice www.apprrr.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne.