73.08. Ulaganja – Izgradnja šumske infrastrukture

Cilj je dodjela potpore za ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju primarne i sekundarne šumske prometne infrastrukture.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika:

Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici u skladu s člankom 14. Zakona o šumama (NN 68/18, 115/18, 98/19, 32/20 i 145/20), udruge šumoposjednika te jedinice lokalne samouprave.

Uvjeti prihvatljivosti projekta:

U okviru ove intervencije dodjeljivat će se potpore projektima izgradnje nove i rekonstrukcije postojeće primarne i sekundarne šumske prometne infrastrukture (šumske ceste, traktorski putovi) čime će se omogućiti bolji pristup i otvorenost šuma u RH kao preduvjet za provedbu zaštite šuma te održavanje ravnoteže održivog gospodarenja šumama i stalno rastuće potražnje za drvom i šumskom biomasom.

Ostali uvjeti prihvatljivosti:

 • korisnici su u obvezi biti upisani u odgovarajuće upisnike, registre ili evidencije kao i ispuniti odgovarajuće uvjete u vezi stručne spreme i radnog iskustva nositelja/člana ili odgovorne osobe ili zaposlenika korisnika.
 • Korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.
 • Projekt mora ostvariti minimalni broj bodova (prag prolaznosti) temeljem kriterija odabira.
 • Projekt mora imati izrađenu/ishođenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja i prostorno uređenje (uključujući potvrdu da ulaganje nema značajan negativan utjecaj na okoliš i/ili ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže).
 • Izgradnja šumske infrastrukture propisana je šumskogospodarskim planovima.
 • Korisnik mora dokazati ekonomsku održivost projekta te dokazati planirane izvore financiranja projekta.

Kriteriji odabira

Načela odabira koja se mogu koristiti u ovoj intervenciji su:

 • vrsta ulaganja
 • vrsta korisnika
 • postojeća gustoća primarne i sekundarne šumske prometne
 • stupanj opasnosti od šumskog požara
 • povećanje gustoće mreže šumskih prometnica
 • indeks razvijenosti lokalne (područne) samouprave

Intenzitet potpore – 100% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova.

Visina potpore – od 10.000 do 1.000.000 EUR

Alokacija UKUPNO (EUR) – 11.764.706,25

Vrsta dodjele potpore: bespovratna sredstva

Način isplate potpore – nadoknada stvarno nastalih prihvatljivih troškova korisnika

Korištenjem stranice www.apprrr.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne.