73.09. Ulaganja – Promocija drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda i usluga

Cilj je edukacijom i marketingom razvijati opću svijest o drvu te promotivnim aktivnostima poticati njegovu uporabu.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika

prihvatljivi korisnici su šumoposjednici, udruge šumoposjednika , lovoovlaštenici, JLS i njihova udruženja, obrti, mikro, mala i srednja poduzeća.

Uvjeti prihvatljivosti projekta

u okviru ove intervencije dodjeljivat će se potpora projektima marketinga drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda te informiranja javnosti o mogućnostima, prednostima i pozitivnim učincima korištenja ovih proizvoda, što će dugoročno dovesti do unaprjeđenja razvoja ruralnih područja, proporcionalno ulaganjima u razvoj i iskorištavanje ovog resursa.

Ostali uvjeti prihvatljivosti

 • Korisnici su u obvezi biti upisani u odgovarajuće upisnike, registre ili evidencije.
 • Korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.
 • Projekt mora ostvariti minimalni broj bodova (prag prolaznosti) temeljem kriterija odabira.
 • Projekt mora imati izrađenu/ishođenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja i prostorno uređenje (uključujući potvrdu da ulaganje nema značajan negativan utjecaj na okoliš i/ili ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže).
 • Korisnik mora dokazati ekonomsku održivost projekta kao i dokazati planirane izvore financiranja projekta.

Prihvatljivi troškovi

 • građenje, rekonstrukcija, adaptacija i opremanje pokretnog ili nepokretnog prostora/manjeg objekta za prezentaciju i prodaju drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda i usluga šuma te za promicanje općekorisnih funkcija šuma, održivog gospodarenja šumama i sektor šumarstva
 • zakup/zakup izložbenog prostora za drvne i nedrvne šumske proizvode i usluge u šumarstvu na specijaliziranim sajmovima i izložbama
 • kupnja/najam multimedijskih uređaja i pomagala za promidžbu drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda i usluga šuma
 • izrada i distribucija promotivnih materijala o drvnim i nedrvnim šumskim proizvodima i reklamne kampanje o drvnim i nedrvnim šumskim proizvodima i uslugama šuma
 • nabava novih alata, uređaja i opreme za pakiranje i označavanje drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda

Kriteriji odabira

Kriteriji odabira za prihvatljive projekte bit će objavljeni zajedno s natječajem kako bi se ostvarili postavljeni ciljevi za ovu intervenciju, na temelju sljedećih načela:

 1. vrsta korisnika
 2. prostorni obuhvat provedbe projekta
 3. promocija šumskih proizvoda iz certificiranih
 4. indeks razvijenosti jedinica područne (regionalne) samouprave

Intenzitet potpore – 50% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova.

Visina potpore – od 5.000 – 100.000 EUR.

Alokacija UKUPNO (EUR) – 1.176.470,00

Vrsta dodjele potpore – bespovratna sredstva

Način isplate potpore – nadoknada stvarno nastalih prihvatljivih troškova korisnika

Korištenjem stranice www.apprrr.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne.