77.05. Suradnja – Potpora za uspostavu i rad proizvođačkih organizacija

Cilj ove intervencije je udruživanje poljoprivrednih proizvođača s manjom proizvodnjom u proizvođačke organizacije, što će im olakšati izlazak na tržište i doprinijeti njihovoj konkurentnosti na tržištu.

Prihvatljivi korisnici:

Prihvatljivi korisnici su proizvođačke organizacije (pravne osobe) u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća (MSP), priznate od strane Ministarstva poljoprivrede nakon 1. siječnja 2022. godine.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika:

 • Pravne osobe mogu biti registrirane u Sudski registar najduže 3 godine prije podnošenja zahtjeva za priznavanje proizvođačke organizacije.
 • Proizvođačka organizacija mora imati najmanje 7 članova.
 • Proizvođačka organizacija mora predati poslovni plan za petogodišnje razdoblje, navodeći jasne ciljeve organizacije.
 • Javna potpora za provedbu ove intervencije može se dodijeliti istoj proizvođačkoj organizaciji samo jednom u programskom razdoblju 2023. – 2027.

Ostali uvjeti prihvatljivosti:

 • Korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.
 • Poduzetnik u teškoćama nije prihvatljiv korisnik u okviru ove intervencije.

Prihvatljivi troškovi

Potpora se dodjeljuje proizvođačkim organizacijama prvih pet godina od priznavanja za provedbu aktivnosti iz poslovnog plana koje doprinose ostvarenju barem jednog od slijedećih ciljeva:

a) prilagodba proizvodnje i proizvoda zahtjevima tržišta

b) zajedničko plasiranje proizvoda na tržište uključujući pripremu za prodaju, centralizaciju prodaje i ponude kupcima na veliko

c) određivanje zajedničkih pravila o proizvodnji, posebno u pogledu ubiranja plodova i dostupnosti

d) razvoj poslovnih i marketinških vještina te olakšavanje inovativnih procesa i digitalizacije.

Financijski dio poslovnog plana mora sadržavati troškove potrebne za realizaciju prihvatljivih aktivnosti iz poslovnog plana, a koji su ograničeni na:

 1. administrativni troškovi
 2. troškovi najma, režija i uređenja prostora
 3. troškovi zajedničkog plasiranja proizvoda na tržište (koncentriranja proizvoda)
 4. troškovi pripreme proizvoda za prodaju, objedinjavanje ponude, prodaje i opskrbu kupaca na veliko
 5. kupnja informatičke opreme i tehnologije
 6. trošak bruto plaća zaposlenih djelatnika i/ili
 7. troškovi zajedničkog nastupa na tržištu proizvođačke organizacije.

Načela kriterija odabira

Načela odabira koja se mogu koristiti u ovoj intervenciji su:

 • broj članova proizvođačke organizacije (prednost proizvođačke organizacije s većim brojem članova)
 • vrijednost godišnje utržene proizvodnje (prednost proizvođačke organizacije s većom vrijednosti utržene proizvodnje)
 • indeks razvijenosti JLS (prednost proizvođačkoj organizaciji čija većina članova ima sjedište/prebivalište na području JLS s nižim indeksom razvijenosti)
 • sustavi kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (prednost proizvođačkoj organizaciji čija većina članova je uključena u sustav kvalitete)

Iznos potpore izračunava se na osnovu vrijednosti godišnje utržene proizvodnje proizvođačke organizacije od dana priznavanja te iznosi:

 • u 1. godini 10% od utržene proizvodnje;
 • u 2. godini 9% od utržene proizvodnje;
 • u 3. godini 8% od utržene proizvodnje;
 • u 4. godini 7% od utržene proizvodnje;
 • u 5. godini 6% od utržene proizvodnje.

Isplata zadnje rate izvršit će se nakon provjere pravilne provedbe poslovnog plana proizvođačke organizacije.

Za proizvođačke organizacije koje su priznate u vremenskom razdoblju kraćem od godine dana prije objave natječaja, iznos prve rate javne potpore izračunava se na temelju prosječne godišnje vrijednosti utržene proizvodnje članova proizvođačke organizacije tri godine prije ulaska u proizvođačku organizaciju u skladu s datumom priznavanja proizvođačke organizacije.

Za proizvođačke organizacije koje su priznate u vremenskom razdoblju dužem od godine dana prije objave natječaja, iznos prve rate javne potpore izračunava se na temelju vrijednosti utržene proizvodnje proizvođačke organizacije tijekom godine dana prije objave natječaja.

Visina potpore – ne može prelaziti 50.000 EUR godišnje bez obzira na stvarni obračun moguće potpore

Alokacija UKUPNO (EUR) – 5.294.117,50

Korištenjem stranice www.apprrr.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne.