78.02. AKIS Potpora za pružanje savjetodavnih usluga

Pravilnik o provedbi intervencije 78.02. Potpora za pružanje savjetodavnih usluga iz Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. (NN 156/23)

Prvi Natječaj za provedbu intervencije 78.02. Potpora za pružanje savjetodavnih usluga iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. od 28. veljače 2024.

Prve izmjene Prvog Natječaja za provedbu intervencije 78.02. Potpora za pružanje savjetodavnih usluga iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske od 8. ožujka 2024. godine

Druge izmjene Prvog Natječaja za provedbu intervencije 78.02. Potpora za pružanje savjetodavnih usluga iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske od 12. ožujka 2024. godine

PREDLOŠCI_I. natjecaj 78.02

Pitanja i Odgovori – 78.02

Savjetodavne usluge koje mogu pružiti prilagođeni i pravovremeni savjet o specifičnim pitanjima slijedeći ad hoc zahtjeve su ključni element prijenosa znanja i inovacija u poljoprivredi, prehrambeno – prerađivačkoj industriji i šumarstvu. Provedba ove intervencije će poticati upotrebu odgovarajućih inovacija, a isto tako pomoći poljoprivrednim gospodarstvima u ispunjavanju obaveza.

 1. Pružanja savjeta u skladu s člankom 15 (2) i (4) – podintervencije:
 • Metoda pojedinačnog savjetovanja (1 na 1 )- pružanje savjetodavnih usluga
 • Savjetovanje u sklopu zakonskih obveza (agrookolišne mjere i ekološka poljoprivreda, dobrobit životinja)
 • Savjetovanje mladih poljoprivrednika
 • Savjetovanje o modernizaciji i konkurentnosti
 • Savjetovanje šumoposjednika
 • Savjetovanje o specifičnim zahtjevima ZPP
 • Savjeti o ostalim potrebama poljoprivrednika i novim izazovima

Metoda pojedinačnog savjetovanja (1 na 1) u središte stavlja korisnika, poljoprivrednika, kojemu savjetodavac prenosi svoja znanja, iskustva, informacije i inovacije kojima raspolaže. U jedinici vremena radi se sa jednom osobom što proces savjetovanja čini skupim ali je i primjerena educiranost. Savjetovanje se provodi u uredu ili korisnikovom poljoprivrednom gospodarstvu gdje educirani savjetodavac može korisniku prikazati i pojedinu vještinu vezanu uz određenu proizvodnju.

Podintervencije su namijenjene svim poljoprivrednicima, a posebna pozornost posvetit će se mladim poljoprivrednicima (do 41 godine starosti) koji nemaju formalno obrazovanje vezano uz poljoprivredu. Tehnološke teme iz bilinogojstva i stočarstva povezat će se s osnivanjem i upravljanjem poljoprivrednim gospodarstvom, marketingom i tržištem, standardima EU (okoliš, zdravlje, higijena), osnovama poljoprivrednog računovodstva, energetskom učinkovitosti i korištenjem obnovljivih izvora energije, diverzifikacijskim aktivnostima na poljoprivrednom gospodarstvu i održivim upravljanjem hranjivim tvarima, uvjetima zapošljavanja i obvezama poslodavaca vezano za zdravlje ljudi i zaštitu na radu, udruživanjima i slično. Neće se zanemariti i specifična područja ZPP-a.

Kroz ovu intervenciju savjetnici će informirati poljoprivrednike o digitalizaciji javnih usluga te će ih savjetovati i educirati o mogućnostima korištenja digitalnih javnih usluga primjerenih njihovom poslovanju. Sustav e- savjetnik će sadržavati i bazu agoklimatskih podataka, slika i drugih podataka s polja i nasada, i u realnom vremenu. Ti podaci biti će dostupni poljoprivredniku, a ujedno će i ti podaci uz stručno znanje savjetnika biti jedan od alata za provođenje ove intervencije (savjetovanja). Na osnovi tih podataka moći će se raditi detaljne i ciljane preporuke za zaštitu bilja kao i održivu gnojidbu te omogućiti donošenje pravovremenih odluka.

 1. Edukacija savjetnika

Prihvatljivi korisnici su Ministarstvo poljoprivrede, uprava(e) nadležna za savjetovanje, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, privatne savjetodavne službe, privatni savjetnici i nevladine organizacije odabrane Natječajem za teme i područja definirana člankom 15. točkom 4 Uredbe (EU) 2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća.

Savjeti moraju biti nepristrani, a savjetnici odgovarajuće kvalificirani i odgovarajuće osposobljeni te ne smiju biti u sukobu interesa. Savjeti moraju biti povjerljivi.

Ciljana skupina su poljoprivrednici i zaposlenici na poljoprivrednim gospodarstvima te privatni šumoposjednici.

Korisnik izrađuje Godišnji plan provedbe koji odobrava Upravljačko tijelo.

Prihvatljivi troškovi

 1. troškovi za stručne osobe/savjetnike: plaće, putni troškovi i smještaj za stručne osobe/savjetnike b) troškovi za vanjske usluge organizacije tečajeva i ad-hoc tečajeva
 2. troškovi za pripremu i izradu materijala za savjetovanje (kao što su laboratorijske analize, licence programskih paketa, setovi podataka i sl.)
 3. troškovi najma prostora (lokacije) gdje se održava savjetovanje (u slučaju grupnog savjetovanja)
 4. indirektni troškovi.

Za vanjsko organiziranje tečajeva:

 1. trošak sudjelovanja na tečaju osposobljavanja (kotizacija i sl.)
 2. putni troškovi, smještaj i dnevnice za savjetnike koji sudjeluju na tečaju.

Ako za određene visoko specijalističke teme ne postoji institucija na razini Republike Hrvatske koja bi mogla organizirati vanjski tečaj prihvatljive su i druge pravne/fizičke osobe koje su kompetentne pružiti uslugu.

Za ad-hoc tečajeve:

 1. trošak stručnih osoba/predavača: plaće/naknade, putni troškovi, dnevnice predavača
 2. materijalni troškovi: troškovi izrade nastavnih planova i programa, troškovi za pripremu materijala za obuku (nastavni materijali i oprema potrebna za obuku) i troškovi evaluacije
 3. putni troškovi, smještaj i troškovi dnevnica za savjetnike
 4. troškovi usluga: najam (dvorane, tehničke opreme i sl.), prevoditeljske usluge, administrativni troškovi, itd.

Intenzitet potpore: 100% prihvatljivih troškova.

Ukupna alokacija: 17.647.058,75 EUR

Korištenjem stranice www.apprrr.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne.