Dostava podataka u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda

Obvezu dostave podataka o količinama sirovog kravljeg mlijeka u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda imaju prvi otkupljivači i proizvođači mlijeka. Prvi otkupljivač je obveznik dostave Agenciji za plaćanja izvješća koje sadrži točan podatak o ukupnim količinama mlijeka koje su mu isporučene od proizvođača mlijeka iz područja EU u prethodnom mjesecu, te izvješća koje sadrži točan popis proizvođača s područja RH s pripadajućim OIB-om i jedinstvenim matičnim identifikacijskim brojem poljoprivrednika, te podatke o količinama koje su mu isporučene po proizvođaču u prethodnom mjesecu. Proizvođač mlijeka koji isporučuje mlijeko prvom otkupljivaču koji ima sjedište izvan područja RH, obveznik je dostave izvješća koje sadrži točan podatak o ukupnim količinama mlijeka koje je isporučio tim otkupljivačima.

Upisivanje podataka o ukupnim količinama moguće je kroz aplikaciju na mrežnoj stranici https://mlijeko.apprrr.hr, a dostava podataka otkupa po proizvođaču u excel tablici putem e-maila: mlijecne.kvote@apprrr.hr

Pravilnik o obveznoj dostavi podataka u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda (NN 107/15)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obveznoj dostavi podataka u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda (NN136/15)

Dokumenti

Zahtjev za registraciju otkupljivača mlijeka
Izvještavanje u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda nakon kvota
Prilog I.A
Prilog I.B
Prilog II
Uputa Obavještavanje mlijeko

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin