Mjera 20 – Tehnička pomoć

Sve aktivnosti u sklopu mjere 20 Tehnička pomoć u skladu su s odredbama navedenim u Programu ruralnog razvoja 2014.-2020., a korisnici mjere su Upravljačko tijelo, Agencija za plaćanja i ostali sektori/službe/odjeli unutar Ministarstva poljoprivrede u čijem su djelokrugu poslovi vezani uz provedbu Programa ruralnog razvoja.

Prihvatljiva ulaganja su:

  • Troškovi plaće – samo za djelatnike čiji se rad u punom trajanju (100% satnice) odnosi na PRR, uz iznimku čelnika Upravljačkog tijela.
  • Svi ostali troškovi (npr. školovanje, edukacija, putovanja i dr.)  za djelatnike koji rade na poslovima povezanim uz PRR, ali uz uvjet da je i predmet troška (npr. tema edukacije) vezan uz PRR.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin