Mjera 9 – Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija