Mjere informiranja i promocije

Programi informiranja i promocije poljoprivrednih proizvoda usmjereni su na informiranje potrošača u svijetu i unutar Europske unije o poljoprivrednim proizvodima Europske unije, različitim EU shemama kvalitete, poput zemljopisnih oznaka ili organskih proizvoda s ciljem podizanja razine svijesti o sustavima kvalitete Europske unije (zaštićenih oznaka izvornosti, zemljopisnog podrijetla i zajamčenih tradicionalnih posebnosti) i njihovo prepoznavanje kao i povećanje tržišnog udjela poljoprivrednih i određenih prehrambenih proizvoda Europske unije, s posebnim naglaskom na ona tržišta u trećim zemljama, kao što su Kina, Južna Koreja, Japan, Singapur i SAD, koja imaju najveći potencijal za rast.

Programi se baziraju na odnosima s javnošću i informativnim kampanjama, a mogu se provoditi i u obliku sudjelovanja na događanjima, sajmovima i izložbama koji su od nacionalnog, europskog i međunarodnog značaja. Mjere informiranja i promocije nisu usmjerene na marke proizvoda (brendove) i njihovo podrijetlo.

Programi se provode tijekom najmanje jedne, a najviše tri godine, a dijele se na:

1) Jednostavne programe – koje podnosi jedna ili više organizacija predlagateljica iz iste države članice

2) Programe u kojima sudjeluje više korisnika – koje podnose najmanje dvije organizacije predlagateljice iz najmanje dvije države članice ili jedne/više europskih organizacija.

Mjerama informiranja i promocije mogu se obuhvatiti sljedeći proizvodi:

– proizvodi iz Priloga I Ugovora o funkcioniranju Europske unije, osim duhana

– proizvodi iz Priloga I Uredbe (EU) br. 1144/2014 Europskog Parlamenta i Vijeća

Podnositelji prijave (organizacije predlagateljice) moraju biti:

– sektorske organizacije i skupine, odnosno svako udruženje, bez obzira na njihov pravni oblik, sastavljeno uglavnom od proizvođača ili prerađivača istog proizvoda, pod uvjetom da su reprezentativne za naziv koji je zaštićen sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i koji je obuhvaćen tim programom

– priznate proizvođačke organizacije ili udruženja proizvođačkih organizacija

– tijela poljoprivredno-prehrambenog sektora čiji su cilj i aktivnosti usmjereni ka pružanju informacija o poljoprivrednim proizvodima i njihovoj promociji i kojima je povjerena zadaća pružanja javnih usluga u tom području.

U godišnjem programu rada Europska komisija definira strateške prioritete za promicanje poljoprivrednih proizvoda EU-a i kriterije financiranja, a Europska izvršna agencija za istraživanja (REA) u ime Komisije provodi tu stratešku politiku.

Otvoreni natječaji

 

Zakonodavni okvir koji regulira provedbu ovih mjera:

ZAKON O POLJOPRIVREDI (NN 118/2018NN 42/2020, NN 127/2020, NN 52/2021, NN 152/2022)

UREDBA (EU) br. 1144/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 22. listopada 2014.

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1829 оd 23. travnja 2015.

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1831 оd 7. listopada 2015.

Korištenjem stranice www.apprrr.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne.