Obavijest korisnicima mjere 7, tip operacije 7.4.1 – prijenos upravljanja projektom

Skrećemo pažnju korisnicima mjere 7 ”Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. o odredbama Pravilnika/Natječaja (prvi i drugi natječaj za provedbu tipa operacije 7.4.1 ”Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”) vezanim uz prijenos upravljanja realiziranim projektom. Naime, sukladno Pravilniku/Natječaju korisnik koji je jedinica lokalne samouprave (JLS) upravljanje i održavanje može prenijeti samo na trgovačko društvo koje osniva korisnik, javnu ustanovu koju osniva korisnik, javnu ustanovu koju osniva druga jedinica lokalne samouprave u skladu s važećim propisima i aktima koji reguliraju poslovanje te javne ustanove ili na službu/vlastiti pogon koju osniva korisnik, dok korisnik koji nije JLS uopće ne smije upravljanje/održavanje prenijeti na drugu pravnu/fizičku osobu.

Na primjer, za projekt dječjeg vrtića iz prvog Natječaja za provedbu tipa operacije 7.4.1 u kojem je korisnik JLS, prilikom podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu potrebno je dostaviti dokument iz kojeg je vidljivo da je ulaganje predano na upravljanje i održavanje sukladno članku 20. stavku 11. Pravilnika o provedbi mjere 7 (NN 71/16, 15/17, 17/17, 27/17). U tom slučaju korisnik bi trebao dostaviti dokument iz kojeg je vidljivo da dječjim vrtićem upravlja javna ustanova dječjeg vrtića koja je osnovana od strane korisnika ili od strane druge JLS. Ako korisnik (JLS) u zahtjevu za isplatu dostavi dokument iz kojeg je vidljivo da je dječji vrtić predan na upravljanje na primjer fizičkoj osobi, privatnoj pravnoj osobi, pravnoj osobi čiji je osnivač županija itd., ili ako se to utvrdi na koji drugi način (tijekom kontrole na terenu) takav zahtjev za isplatu neće biti odobren odnosno projekt će biti odbijen zbog neispunjavanja uvjeta prihvatljivosti iz Pravilnika/Natječaja te u slučaju prethodno isplaćenih sredstava korisnik će morati izvršiti povrat isplaćenih sredstava.

Korištenjem stranice www.apprrr.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne.