Obavijest za korisnike tipa operacije 5.2.1

Korisnicima koji su s Agencijom za plaćanja sklopili Ugovor o financiranju u okviru mjere 5.2.1. skrećemo pozornost na odredbe Natječaja za provedbu mjere 5 „Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti“ podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“  na koje korisnici posebno trebaju paziti prilikom provedbe aktivnosti i dostavljanja zahtjeva za isplatu:

  1. Podtočkom 2.3., stavak 12. Natječaja propisano je da su neprihvatljivi troškovi plaćeni gotovim novcem – sva plaćanja dobavljačima korisnik bi trebao obaviti putem žiro računa (s poslovnog (žiro) računa korisnika na poslovni račun dobavljača).
  2. Točkom 7., stavak 3. c) Natječaja propisano je da korisnik mora podnijeti zahtjev za promjenu u slučaju promjene odabranog ponuditelja –  U slučajevima kada tijekom provedbe korisnik mijenja ponuditelja koji je odobren Odlukom o dodjeli sredstava i Ugovorom o financiranju, obveza je podnijeti Zahtjev za promjenu koji treba biti odobren od strane Agencije za plaćanja.
  3. Nabava dobara i usluga za koje se traži potpora mora biti realizirana – u slučajevima kada se dostavlja Zahtjev za isplatu u ratama svaka rata mora sadržavati račun i dokaze plaćanja tih računa, ali samo za dobra i usluge koji su realizirane.
  4. Trošak za koji se traži povrat mora biti dokaziv putem računa ili dokumenata jednake dokazne vrijednosti – ne može se izvršiti povrat sredstava zahtijevanih u Zahtjevu  za isplatu na temelju dostavljene ponude, predračuna i računa za predujam, donosno u Zahtjevu za isplatu mora se dostaviti račun (ili dokument iste dokazne vrijednosti (u slučaju Ugovora o djelu ili Kupoprodajnog ugovora s fizičkom osobom koja ne izdaje fakture)) izdana od odobrenih ponuditelja i ista mora bit plaćena od strane korisnika, odnosno plaćanja moraju biti obavljena putem poslovnog računa korisnika na poslovni račun dobavljača.

 

VAŽNA NAPOMENA: Pročitati detaljno sve odredbe Natječaja i sve njegove priloge, kao i Ugovor o financiranju jer su u tim dokumentima propisane sve odredbe i uvjeti koji se moraju ispuniti da bi se potpora isplatila na račun korisnika.

Korištenjem stranice www.apprrr.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne.