Obavijesti za korisnike koji će osiguravati svoju poljoprivrednu proizvodnju kroz intervenciju 76.01.

Poštovani poljoprivrednici, obavještavamo vas da je Pravilnik o provedbi intervencije 76.01. „Osiguranje poljoprivredne proizvodnje“ iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. (u daljnjem tekstu: Pravilnik) objavljen u Narodnim novinama broj 38/23, u srijedu, 5. travnja 2023. godine. Pravilnik možete preuzeti na sljedećoj poveznici.

Pravilnikom se utvrđuje provedba intervencije 76.01. „Osiguranje poljoprivredne proizvodnje“ (u daljnjem tekstu: Intervencija 76.01.), postupci dodjele potpore koje provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, ovlasti Ministarstva poljoprivrede kao Upravljačkog tijela i postupanje po žalbama na odluke Agencije za plaćanja.

Poljoprivrednicima će za osiguranje poljoprivredne proizvodnje u razdoblju od 2023. do 2027. godine biti na raspolaganju ukupno 70, 2 milijuna eura.

Najniža vrijednost potpore po korisniku iznosi 100 EUR, dok je najviši iznos potpore 75.000 EUR godišnje po korisniku.

Intenzitet potpore iznosi 70 % prihvatljive premije osiguranja.

Na osnovu propisanih uvjeta iz Pravilnika objavit će se Natječaj za provedbu intervencije 76.01. „Osiguranje poljoprivredne proizvodnje“ iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Novo: Najvažnije promjene u provedbi Intervencije 76.01. u odnosu na provedbu Mjere 17 „Upravljanje rizicima“, podmjere 17.1. „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. su sljedeće:

1. Kako bi se pojednostavila i ubrzala administrativna kontrola i kontrola opravdanosti troškova, Ministarstvo poljoprivrede za svaku kalendarsku godinu izračunava maksimalne vrijednosti poljoprivredne proizvodnje, koje su osnova za izračun cijene police osiguranja.

Tablice s maksimalnim vrijednostima poljoprivredne proizvodnje nalaze se u Prilogu III. Pravilnika, a objavljene su i na mrežnim stranicama ruralnirazvoj.hr na sljedećoj poveznici.

2. Uvedena je kontrola povezanih i/ili partnerskih poduzeća koja se u prethodnom programskom razdoblju nije provodila. Ako je korisnik u povezanom i/ili partnerskom odnosu s drugim poduzećima u smislu članka 3. stavka 2. i 3. Priloga I. Uredbe (EU) broj 2022/2472, tada pravo na potporu ostvaruju najviše tri povezana i/ili partnerska poduzeća, aktivna poljoprivrednika, od kojih svaki od njih ostvaruje potporu kao i pojedinačni korisnik.

3. Da bi se spriječila nepodudaranja podatka o kapacitetu farmi i broju životinja na temelju kojih je izračunata vrijednost poljoprivredne proizvodnje korisnika, uvedena je kontrola na terenu te su propisana smanjenja plaćanja u slučaju kršenja obveza u skladu s Prilogom II. Pravilnika.

U uvjetima sve učestalijih klimatskih nepogoda koje uzrokuju značajne ekonomske gubitke poljoprivrednicima, kako bi se zaštitio dohodak poljoprivrednika i osigurao kontinuitet i održivost poljoprivredne proizvodnje te opstojnost opskrbe hranom provedba Intervencije 76.01. je od velikog značaja za svakog korisnika koji osigurava svoju poljoprivrednu proizvodnju.

Korištenjem stranice www.apprrr.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne.