Operacija 14.1.4 Plaćanje za dobrobit životinja u kozarstvu

Kod ovog tipa operacije minimalni broj uvjetnih grla (UG) za koje možete ostvariti potpora iznosi 4.

M14.1.4. Plaćanje za dobrobit životinja u kozarstvu
KOZE Poboljšani uvjeti smještaja Povećanje podne površine za 10% 49,32
Pristup na otvoreno Držanje na ispaši 73,86
Pristup ispustu 37,72
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin