Otvoreni natječaji PRRRH

Podmjera/operacija: 3.1. Potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete/ 3.1.1. Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete
Natječaj: https://www.apprrr.hr/podmjera-3-1-potpore-za-novo-sudjelovanje-u-sustavima-kvalitete/
Vrijednost natječaja: 35.000.000,00 HRK
Datum objave natječaja:  20. srpnja 2018.
Rok za podnošenje prijava:  20. kolovoza 2018. –  30. rujna 2020. godine

Podmjera / operacija: 4.3. Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva / 4.3.3. Ulaganje u šumsku infrastrukturu
Natječaj: 4.3.3. Ulaganje u šumsku infrastrukturu
Vrijednost natječaja: 50.000.000,00 HRK
Datum objave natječaja: 29. studenog 2018.
Rok za podnošenje prijava: 2. siječnja 2019. – 1. srpnja 2019.

Podmjera / operacija: 4.3. Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva / 4.3.1. Investicije u osnovnu strukturu javnog navodnjavanja
Natječaj4.3.1. Investicije u osnovnu strukturu javnog navodnjavanja
Vrijednost natječaja: 332.000.000,00 HRK
Datum objave natječaja: 28. siječnja 2019.
Rok za podnošenje prijava: 28. veljače 2019. – 29. travnja 2019.

Podmjera / operacija: 5.2.  Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima / 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala
Natječaj: 8. natječaj za provedbu tipa operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala
Vrijednost natječaja: 35.000.000,00 HRK
Datum objave natječaja: 11. veljače 2019.
Rok za podnošenje prijava: 12. veljače 2019. do 31. ožujka 2019.

Podmjera: 17.1. Osiguranje usjeva životinja i biljaka
Natječaj: II. Natječaj za provedbu podmjere 17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka
Vrijednost natječaja: 75.000.000,00 HRK
Datum objave natječaja: 8. ožujka 2019.
Rok za podnošenje prijava: 15. ožujka 2019. – 15. listopada 2019.

Podmjera/operacija: 19.3 Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a/19.3.1. Priprema aktivnosti projekata suradnje
Natječaj: https://www.apprrr.hr/podmjera-19-3-priprema-i-provedba-aktivnosti-suradnje-lag-a/
Vrijednost natječaja: 3.600.000,00 HRK
Datum objave: 28.6.2018.
Rok za podnošenje prijava: 18.7.2018. – 30.6.2019.

Podmjera/operacija: 19.3 Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a / 19.3.2. Provedba aktivnosti projekata suradnje
Natječaj: https://www.apprrr.hr/podmjera-19-3-priprema-i-provedba-aktivnosti-suradnje-lag-a/
Vrijednost natječaja: 18.000.000,00 HRK
Datum objave: 26.6.2018.
Rok za podnošenje prijava: 18.7.2018. – 30.6.2019.

Podmjera/operacija: 19.3 Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a / 19.4.1. Tekući troškovi animacije iz PRR RH 2014. – 2020.
Natječaj: https://www.apprrr.hr/podmjera-19-4-tekuci-troskovi-i-animacija/
Vrijednost natječaja: ?
Datum objave: 18.6.2018.
Rok za podnošenje prijava: 18.6.2018.-31.12.2023.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin