Otvoreni natječaji PRRRH

Podmjera/operacija: 3.1. Potpora za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete/ 3.1.1. Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete
Natječaj: https://www.apprrr.hr/podmjera-3-1-potpore-za-novo-sudjelovanje-u-sustavima-kvalitete/
Vrijednost natječaja: 35.000.000,00 HRK
Datum objave natječaja:  20. srpnja 2018.
Rok za podnošenje prijava:  20. kolovoza 2018. –  30. rujna 2020. godine

Podmjera/operacija: 3.2. Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu/3.2.1 Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja
Natječaj:https://www.apprrr.hr/podmjera-3-2-potpora-za-aktivnosti-informiranja-i-promicanja-koje-provode-skupine-proizvodaca-na-unutarnjem-trzistu/
Vrijednost natječaja: 10.700.000,00 HRK
Datum objave natječaja:  06. studenog 2018.
Rok za podnošenje prijava:  05. prosinca 2018. –  31. siječnja 2019. godine

Podmjera/operacija: 4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva /  4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije
Natječaj: 4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije
Vrijednost natječaja: 150.000.000,00 HRK
Datum objave natječaja:  20. srpnja 2018.
Rok za podnošenje prijava:  31. kolovoza 2018. – 30. studenoga 2018.

Podmjera/operacija: 4.2 Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda / 4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije
Natječaj: 4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije
Vrijednost natječaja: 200.000.000,00 HRK
Datum objave natječaja: 14. lipnja 2018.
Rok za podnošenje prijava: 30. srpnja 2018. – 30. studenoga 2018.

Podmjera/operacija: 5.2 Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima / 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala
Natječaj: 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala
Vrijednost natječaja: 35.000.000,00 HRK
Datum objave: 6. studenog 2018.
Rok za podnošenje prijava: 6. studenog 2018. – 31. prosinca 2018.

Podmjera/operacija: 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava/6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava
Natječaj: 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava
Vrijednost natječaja: 279.000.000,00 kuna
Datum objave natječaja: 27. lipnja 2018.
Rok za podnošenje prijava: 30. kolovoza 2018. – 13. prosinca 2018. 

Podmjera/operacija: 7.2 Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije/ 7.2.1 Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda
Natječaj: 7.2.1 Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda
Vrijednost natječaja:  200.000.000,00 HRK
Datum objave natječaja:  11. srpnja 2018.
Rok za podnošenje prijava:  10. rujna 2018. – 16. studenog 2018.

Podmjera/operacija: 8.5 Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava / 8.5.1. Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura
Natječaj: https://www.apprrr.hr/podmjera-8-5-potpora-za-ulaganja-u-poboljsanje-otpornosti-i-okolisne-vrijednosti-sum-ekosustava/
Vrijednost natječaja: 70.000.000,00 HRK
Datum objave: 25.5.2018.
Rok za podnošenje prijava: 2. srpnja 2018. – 14. prosinca 2018.

Podmjera/operacija: 8.5 Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava / 8.5.2. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture
Natječaj: https://www.apprrr.hr/podmjera-8-5-potpora-za-ulaganja-u-poboljsanje-otpornosti-i-okolisne-vrijednosti-sum-ekosustava/
Vrijednost natječaja: 30.000.000,00 HRK
Datum objave: 10.5.2018.
Rok za podnošenje prijava: 1. lipnja 2018. – 14. prosinca 2018.

Podmjera/operacija:  8.6 Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije i preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda/ 8.6.2 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva
Natječaj: 8.6.2 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva
Vrijednost natječaja: 100.000.000,00 kuna
Datum objave natječaja: 29. lipnja 2018.
Rok za podnošenje prijava:  20. kolovoza 2018. – 14. prosinca 2018.

Podmjera/operacija: 8.6 Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije i preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda/ 8.6.1 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima
Natječaj: 8.6.1 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima
Vrijednost natječaja: 70.000.000,00 kuna
Datum objave natječaja: 29. lipnja 2018.
Rok za podnošenje prijava: 20. kolovoza 2018. – 14. prosinca 2018.

Podmjera/operacija: 9.1. Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru / 9.1.1. Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija
Natječajhttps://www.apprrr.hr/mjera-9-uspostava-proizvodackih-grupa-i-organizacija/ 
Vrijednost natječaja: 26.250.000,00 HRK
Datum objave: 19. rujna 2018.
Rok za podnošenje prijava: 18. listopada 2018. – 19. studenog 2018.

Podmjera/operacija: 17.1- Osiguranje usjeva, životinja i biljaka
Natječaj: 17.1 Osiguranje usjeva, životinja i biljaka
Vrijednost natječaja: 70.000.000,00 HRK
Datum objave: 06. travnja 2018.
Rok za podnošenje prijava: 16. travnja 2018. – 31. prosinca 2018.

Podmjera/operacija: 19.3 Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a/19.3.1. Priprema aktivnosti projekata suradnje
Natječaj: https://www.apprrr.hr/podmjera-19-3-priprema-i-provedba-aktivnosti-suradnje-lag-a/
Vrijednost natječaja: 3.600.000,00 HRK
Datum objave: 28.6.2018.
Rok za podnošenje prijava: 18.7.2018. – 31.12.2018.

Podmjera/operacija: 19.3 Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a / 19.3.2. Provedba aktivnosti projekata suradnje
Natječaj: https://www.apprrr.hr/podmjera-19-3-priprema-i-provedba-aktivnosti-suradnje-lag-a/
Vrijednost natječaja: 18.000.000,00 HRK
Datum objave: 26.6.2018.
Rok za podnošenje prijava: 18.7.2018. – 31.12.2018.

Podmjera/operacija: 19.3 Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a / 19.4.1. Tekući troškovi animacije iz PRR RH 2014. – 2020.
Natječaj: https://www.apprrr.hr/podmjera-19-4-tekuci-troskovi-i-animacija/
Vrijednost natječaja: ?
Datum objave: 18.6.2018.
Rok za podnošenje prijava: 18.6.2018.-31.12.2023.