Pčelarstvo

Pčelarstvo je u Republici Hrvatskoj tradicionalna poljoprivredna grana koja ima veliki gospodarski značaj. Pčelinji proizvodi – med, pelud, vosak, propolis, matična mliječ, te pčelinji otrov upotrebljavaju se kao hrana i dodatak prehrani zbog svojih funkcionalnih svojstava. Republika Hrvatska zbog različitih klimatskih zona (mediteranska, kontinentalna, gorska) ima i različite uvjete za razvoj pčelarstva. Različitost i bogatstvo biljnih vrsta omogućuje proizvodnju mnogih vrsta meda kao što su: kestenov, bagremov, kaduljin, lipov, vrijesov, suncokretov, cvjetni i livadni med, te crnogorični i bjelogorični medljikovci. Stalan porast broja pčelara i pčelinjih zajednica iz godine u godinu može se zahvaliti dobroj organiziranosti pčelara, potrebama tržišta i potporama ovom sektoru.

Nacionalni pčelarski program za razdoblje od 2017. do 2019. godine
Pravilnik o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine (NN 20/17)

Izmjene i dopune Pravilnika o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine, od 8. prosinca 2018. godine, za pčelarsku godinu 2019. (NN 109/2018)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine, od 28. prosinca 2018. godine, za pčelarsku godinu 2019. (NN 119/2018)

Dokumenti

Tečaj OJ 31.12.2015. eur-lex europa
Rokovi za podnošenje zahtjeva za potpore u pčelarstvu
Popis odobrenih veterinarsko-medicinskih proizvoda
Evidencija pčelara i pčelinjaka za NPP 2019.

PRILOG I MJERA 1 dio A
PRILOG I MJERA 1 dio B
PRILOG I MJERA 1 dio C
PRILOG I MJERA 1 dio D
PRILOG I MJERA 1 dio E
PRILOG I MJERA 1 dio F
PRILOG II MJERA 2
PRILOG III MJERA 3 dio A
PRILOG III MJERA 3 dio B
PRILOG III MJERA 3 dio C
PRILOG IV MJERA 4 dio A
PRILOG IV MJERA 4 dio B
PRILOG V MJERA 5
PRILOG VI MJERA 6 dio A
PRILOG VI MJERA 6 dio B
PRILOG VII MJERA 7
PRILOG VIII MJERA 8
PRILOG IX

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin