Podnošenje zahtjeva za Potporu za nadoknadu gubitka prihoda za svinje većih završnih težina otpremljene na klanje iz objekata u zoni ograničenja otvoreno od 26. veljače do 8. ožujka 2024. godine

Obavještavamo zainteresirane podnositelje da je Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 15. veljače 2024. godine usvojila izmjene Programa državne potpore proizvođačima svinja većih klaoničkih težina zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih mjerama za suzbijanje afričke svinjske kuge, kojima je razdoblje prihvatljivosti grla produženo do 31. siječnja 2024. godine te su povećana financijska sredstva za provedbu Programa na 7.000.000 EUR.

Slijedom navedenog, a temeljem Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Programa državne potpore proizvođačima svinja većih klaoničkih težina zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih mjerama za suzbijanje afričke svinjske kuge (Narodne novine, br. 21/24), otvara se podnošenje Zahtjeva za potporu za svinje većih završnih težina otpremljene na klanje iz objekata u zoni ograničenja u razdoblju od 1. siječnja 2024. do 31. siječnja 2024. godine.

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu je 26. veljače do 8. ožujka 2024. godine.

Podsjećamo da su prihvatljivi korisnici potpore mikro, mala i srednja poduzeća definirana člankom 2. Priloga 1. Uredbe o poljoprivrednom izuzeću koja drže rasplodne svinje. Svi korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

a) upis u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,

b) upis u Registar objekata (farmi),

c) objekti u kojima drže svinje nalaze se u zoni primjene naređenih mjera

d) isporučili su, s farmi upisanih u JRDŽ na klanje u klaonice određene za umanjenje rizika od afričke svinjske kuge, grla svinja koja su u sustavu razvrstavanja i označivanja na liniji klanja najmanje utvrđene klaoničke mase toplog trupa od 115 kg i pripadaju u kategoriju T1 ili T2.

Za potporu su prihvatljiva grla tovnih svinja koja su:

  • isporučena s farmi u zoni ograničenja upisanih u JRDŽ na klanje u odobrene objekte za klanje papkara određene za umanjene rizika od afričke svinjske kuge u razdoblju od 1.1.2024. do 31.1.2024. godine,
  • imaju evidentirano izlučenje u JRDŽ-u na klanje i
  • u sustavu razvrstavanja i označivanja na liniji klanja najmanje utvrđene mase toplog trupa od 115 kg i pripadaju u kategoriju T1 ili T2.

Za potporu je prihvatljivo do 500 grla tovnih svinja po korisniku.

Iznos potpore utvrđuje se na način da se umnožak težine grla živih svinja isporučenih izravno u klaonicu i jediničnog iznosa od 2,15 eura/kg žive vage isporučenih svinja umanji za druga plaćanja za iste prihvatljive troškove ukoliko postoje.

Težina živih svinja procjenjuje se na masi do prvih 500 svinjskih trupova evidentiranih na liniji klanja u razdoblju od 1. siječnja do 31. siječnja 2024. godine, a koji su u sustavu razvrstavanja i označivanja na liniji klanja najmanje utvrđene mase toplog trupa od 115 kg i pripadaju u kategoriju T1 ili T2.

U izračunu težine živih svinja iz stavka masa svinjskih trupova evidentirana na liniji klanja iskazuje se kao težina živih svinja koristeći prosječan randman prema podatcima Državnog zavoda za statistiku koji iznosi 78%.

Iznos potpore ne može premašiti 100% prihvatljivog troška i ne može biti veći od 2,15 eur/kg težine živih svinja.

Zahtjev za potporu se popunjava putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izravno ili u podružnicama Agencije.

Po popunjavanju Zahtjeva za potporu putem AGRONET-a, podnositelj je dužan dostaviti potpisanu/ovjerenu Izjavu preporučenom pošiljkom ili osobno na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom: » Program državne potpore proizvođačima svinja većih klaoničkih težina zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih mjerama za suzbijanje afričke svinjske kuge«.

Izjavu i detalje o potpori možete pronaći OVDJE.

Korištenjem stranice www.apprrr.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne.