Program državne potpore sektoru stočarstva zbog narušenog proizvodnog potencijala – Mjera 1. Potpore za obnovu narušenog proizvodnog potencijala u sektoru mliječnog govedarstva, ovčarstva i kozarstva

Program državne potpore sektoru stočarstva zbog narušenog proizvodnog potencijala

Pravilnik o provedbi Mjere 1. iz Programa državne potpore sektoru stočarstva zbog narušenog proizvodnog potencijala (NN 47/24)

IZJAVA_Mjera 1

Mjera 1. Potpora za obnovu narušenog proizvodnog potencijala u sektoru mliječnog govedarstva, ovčarstva i kozarstva iz Programa državne potpore sektoru stočarstva zbog narušenog proizvodnog potencijala dodjeljuje se u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 2023/2831 od 13. prosinca 2023. godine o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L, 15.12.2023.)

Cilj Mjere 1. je pružanje financijske pomoći primarnim proizvođačima u sektoru proizvodnje mlijeka u svrhu ukupne uspješnosti i održivosti poljoprivrednog gospodarstva te obnova narušenog proizvodnog potencijala. Potporom će se obnoviti proizvodni potencijal sektora proizvodnje kravljeg mlijeka za 20% te ovčjeg i kozjeg mlijeka za 30% koliko je u promatranom razdoblju narušen. Potpore će biti usmjerene na obiteljska poljoprivredna gospodarstva male i srednje veličine u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća koja uzgajaju goveda, ovce i koze radi proizvodnje mlijeka.

Prihvatljivi korisnici su mikro, mala i srednja poduzeća definirana člankom 2. Priloga 1. Uredbe o poljoprivrednom izuzeću koja dostavljaju podatke o proizvodnji mlijeka u skladu s Pravilnikom o obveznoj dostavi podataka u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda („Narodne novine“ broj 130/2021) i upisana su u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava te koja:

  • isporučuju mlijeko u odobreni objekt u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla ili
  • su upisani u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla ili
  • su upisani u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla s opisom djelatnosti prerada mlijeka na gospodarstvu i/ili sir i vrhnje i/ili mljekomat i/ili pokretni mljekomat  

 Svi korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

– upis u Registar objekata (farmi),

– upis grla u Jedinstveni registar držanih životinja (u daljnjem tekstu: JRDŽ) te posjeduju najmanje 1 uvjetno grlo koje pripada skupini mliječnih i/ili kombiniranih pasmina goveda, ovaca i/ili koza koja su se barem jednom telila/janjila/jarila (za izračun broja uvjetnih grla primjenjuju se koeficijenti za krave 1, te ovce i koze 0,1) na dan 31. 12. 2023. godine.

Potpora se ne može dodijeliti gospodarstvima koja su neaktivna odnosno zatvorena u Upisniku poljoprivrednika odnosno Upisniku poljoprivrednih gospodarstava.

Obveze korisnika potpore

– korisnik je, nakon primitka potpore u cijelosti, dužan minimalno tri godine isporučivati mlijeko u odobreni objekt u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla ili biti upisan u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla ili biti upisan u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla s opisom djelatnosti prerada mlijeka na gospodarstvu i/ili sir i vrhnje i/ili mljekomat i/ili pokretni mljekomat

– korisnik je dužan dostavljati podatke o proizvodnji mlijeka u skladu s Pravilnikom o obveznoj dostavi podataka u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda

– korisnici s jednom do četiri krave u proizvodnji mlijeka dužni su u roku od 24 mjeseca od primitka potpore u cijelosti povećati broj krava na gospodarstvu za minimalno jednu kravu u proizvodnji mlijeka.

– svi ostali korisnici u sektoru proizvodnje kravljeg mlijeka obvezuju se u roku 12 mjeseci od primitka potpore u cijelosti imati upisano u JRDŽ najmanje 10% krava više u odnosu na broj krava upisnih u JRDŽ na dan 31. prosinca 2023. godine, a u roku od 24 mjeseca imati upisano u JRDŽ najmanje 20% krava više u odnosu na broj krava upisnih u JRDŽ na dan 31. prosinca 2023. godine.

– korisnik u sektoru proizvodnje ovčjeg i/ili kozjeg mlijeka obvezuje se u roku 12 mjeseci od primitka potpore u cijelosti imati upisano u JRDŽ najmanje 15% ovaca/koza više u odnosu na broj ovaca/koza upisnih u JRDŽ na dan 31. prosinca 2023. godine, a u roku od 24 mjeseca imati upisano u JRDŽ najmanje 30% ovaca/koza više u odnosu na broj ovaca/koza upisnih u JRDŽ na dan 31. prosinca 2023. godine.

– korisnik koji ostvari sredstva kroz Mjeru 1. obvezuje se na povećanje proizvodnje mlijeka i to u sektoru proizvodnje kravljeg mlijeka za 10% u roku od 12 mjeseci odnosno za 20% u roku od 24 mjeseca od primitka potpore u cijelosti, a u sektoru proizvodnje ovčjeg i kozjeg mlijeka za 15% u roku od 12 mjeseci odnosno za 30% u roku od 24 mjeseca od primitka potpore u cijelosti u odnosu na količinu proizvedenog mlijeka u 2023. godini. Povećanje proizvodnje mlijeka računa se na osnovu 12 mjesečnog razdoblja koje započinje nakon 12 odnosno 24 mjeseca od primitka potpore u cijelosti.

 Više detalja možete pronaći u Programu i Pravilniku.

Korištenjem stranice www.apprrr.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne.