Program državne potpore sektoru stočarstva zbog narušenog proizvodnog potencijala – Mjera 2. Potpora malim mljekarama za nadoknadu troškova sabiranja mlijeka za razdoblje 2024. – 2026. godine

Mjera 2. Potpora malim mljekarama za nadoknadu troškova sabiranja mlijeka za razdoblje 2024. – 2026. godine iz Programa državne potpore sektoru stočarstva zbog narušenog proizvodnog potencijala dodjeljuje se u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 2023/2831 od 13. prosinca 2023. godine o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L, 15.12.2023.)

Cilj Mjere 2. je pružanje financijske pomoći subjektima koji su suočeni s problemima uzrokovanim povećanjem troškova goriva koji sudjeluju s visokim udjelom u troškovima njihovog poslovanja te uzrokuju značajno povećanje troškova sabiranja i transporta sirovog mlijeka od isporučitelja do objekata za preradu. Dodjelom potpore zadržat će se postojeća razina proizvodnje i prikupljanja kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka te omogućiti nastavak rada malih mljekara i očuvati proizvodnju mlijeka na malim gospodarstvima u Republici Hrvatskoj.

Prihvatljivi korisnici

– mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 2022/2472 od 14. prosinca 2022. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektorima poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 327/1, 21. 12. 2022.) koja posluju u odobrenim objektima za preradu mlijeka upisanima u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla kojeg vodi Ministarstvo poljoprivrede i koja su sabrala kravlje, ovčje i/ili kozje mlijeko proizvedeno na području Republike Hrvatske u godini koja prethodi godini podnošenja zahtjeva

– za prikupljeno ovčje i/ili kozje mlijeko proizvedeno na području Republike Hrvatske u godini koja prethodi godini podnošenja zahtjeva su prihvatljiva i velika poduzeća kao korisnici potpore iz ove Mjere, koja posluju u odobrenim objektima za preradu mlijeka upisanim u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla kojeg vodi Ministarstvo poljoprivrede Potporu ne može ostvariti subjekt koji prerađuje isključivo mlijeko s vlastite farme.

Obveze korisnika potpore

– korisnici potpore koji smanje količine otkupljenog mlijeka tijekom godine za koju podnesu zahtjev do 20% u odnosu na prosjek otkupa u dvije godine koje prethode godini podnošenja zahtjeva, obvezuju se vratiti iznos potpore i to u jednakom postotnom iznosu na ukupno ostvarenu potporu koliko je u postotnom iznosu utvrđeno smanjenje otkupa mlijeka

– korisnici koji tijekom godine za koju podnesu zahtjev smanje količinu otkupljenog mlijeka za više od 20% u odnosu na prosjek otkupa u dvije godine koje prethode godini podnošenja zahtjeva, obvezuju se da će vratiti ukupan iznos potpore dodijeljen kroz ovu Mjeru

– korisnici potpore obvezuju se da tijekom sudjelovanja u provedbi Mjere 2. neće jednostrano raskidati ugovorne odnose s primarnim proizvođačima mlijeka.

Više detalja možete pronaći u Programu i Pravilniku.

Program državne potpore sektoru stočarstva zbog narušenog proizvodnog potencijala

Pravilnik o provedbi Mjere 2. iz Programa državne potpore sektoru stočarstva zbog narušenog proizvodnog potencijala (NN 45/24)

Zahtjev za potporu za Mjeru 2

IZJAVA-o-povezanim-subjektima-za-korisnike-koji-IMAJU-povezane-subjekte

IZJAVA-o-povezanim-subjektima-za-korisnike-koji-NEMAJU-povezane-subjekte

Korištenjem stranice www.apprrr.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne.