Program pomoći uzgajivačima stoke zbog posljedica zaraze stoke bedrenicom

Cilj Programa je kroz financijsku pomoć gospodarstvima, obuhvaćenim provođenjem mjera iz Naredbe, osigurati naknadu po uvjetnom grlu stoke zbog otežanog poslovanja kako bi se ublažili gubici nastali provođenjem mjera za suzbijanje bolesti.

Potpora je namijenjena uzgajivačima stoke (posjednicima goveda, ovaca, koza i kopitara) na području Sisačko-moslavačke županije odnosno zajedničkim pašnjacima Osekovsko polje, Repušničko polje, Gračansko polje te Veliko Svinjičko koji su sukladno Naredbi o mjerama za sprječavanje pojave i širenja bedrenice na zaraženom području („Narodne novine“, broj 85/2022; 88/2022), Naredbi mjerama suzbijanja i sprječavanja pojave bedrenice na području Republike Hrvatske(„Narodne novine“, broj 92/2022) te Rješenju Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede, KLASA: UP/I-322-01/22-01/30, URBROJ: 525-091557-22-3 od 29. srpnja 2022. godine, cijepili svoja grla protiv bedrenice, odnosno antraksa.

Iznos potpore iz Programa određuje se razmjernom raspodjelom financijskih sredstava iz Programa u skladu s brojem prihvatljivih uvjetnih grla, a najviše do iznosa od 600,00 kuna po uvjetnom grlu.

Prihvatljivi korisnici potpore su mikro, mala i srednja poduzeća definirana člankom 2. Priloga I. Uredbe 702/2014, koja se bave stočarskom proizvodnjom. Svi korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

a) biti upisani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava

b) biti upisani u Registar farmi i imati upisana grla u Jedinstveni registar domaćih životinja na dan 18. srpnja 2022. godine

c) biti navedeni na izvještaju veterinarske inspekcije Državnog inspektorata o cijepljenim životinjama na pašnjacima Osekovo, Repušnica, Gračanica i području zajedničkog pašnjaka Veliko Svinjičko u skladu s Naredbom.

Na korisnike potpore se primjenjuje Deggendorfsko načelo te moraju ispunjavati druge uvjete propisane ovim Programom i Pravilnikom.

Zahtjeve za potporu moguće je podnijeti najkasnije do 16. prosinca 2022. godine.

Popunjeni Zahtjev za potporu putem AGRONET-a potrebno je ispisati i potpisati te uz njega priložiti:

  1. popunjenu i ovjerenu Izjavu o poslovnim subjektima koji nisu međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima

ili

     2. popunjenu i ovjerenu Izjavu o poslovnim subjektima koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima.

Ukoliko je podnositelj pravna osoba, uz Zahtjev i jednu od navedenih Izjava, dužan je priložiti i presliku referentne stranice Godišnjeg financijskog izvješća iz 2021. godine kojom dokazuje da pripada kategoriju mikro, malih ili srednjih poduzeća.

Zahtjev za potporu i priloženu dokumentaciju potrebno je dostaviti na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb, s naznakom: „Program pomoći uzgajivačima stoke zbog posljedica zaraze stoke bedrenicom“.

Izjava o poslovnim subjektima koji nisu međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima

Izjava o poslovnim subjektima koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima

Program pomoći uzgajivačima stoke zbog posljedica zaraze stoke bedrenicom

Pravilnik o provedbi programa pomoći uzgajivačima stoke zbog posljedica zaraze stoke bedrenicom

Korištenjem stranice www.apprrr.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne.