Program potpore sektoru peradarstva zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom covid-19 u 2022. godini

Cilj Programa je pružanje financijske pomoći odobrenim objektima za klanje peradi te proizvođačima konzumnih jaja koji nisu uspjeli ostvariti potporu temeljem Programa potpore sektoru peradarstva zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19 uslijed usporavanja ili potpune obustave gospodarskih aktivnosti uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19 u 2022. godini.

Potporom se nastoje sanirati gubici nastali zbog tržišnih poremećaja plasiranja svježeg mesa peradi i konzumnih jaja A klase uslijed pojave pandemije COVID-19. Dodjelom potpore bi se zadržala postojeća razina zaposlenosti u sektoru peradarstva, kao i proizvodnja sirovine za prerađivačku industriju.

Pravo na potporu iz ovog Programa ne mogu ostvariti korisnici koji su ostvarili pravo na potporu temeljem Programa potpore sektoru peradarstva zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19 u 2021. godini propisanog Pravilnikom o provedbi Programa potpore sektoru peradarstva zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19 („Narodne novine“ broj 131/21).

Potpora se također ne može dodijeliti više od jednom prihvatljivom korisniku iz povezanih poduzeća definiranih Uredbom o poljoprivrednom izuzeću, a isti korisnik može podnijeti Zahtjev za potporu za samo jednu mjeru unutar ovoga Programa.

Mjere u provedbi Programa su:

Mjera 1 – Potpora za gubitke zbog prisilnog smrzavanja mesa peradi i pada prodaje svježeg mesa peradi za subjekte koji posluju kao odobreni objekti za klanje peradi

Mjera 2 – Potpora za gubitke zbog poteškoća u plasmanu jaja A klase za primarne proizvođače konzumnih jaja

Zahtjev za potporu za Mjeru 1 podnosi se Agenciji za plaćanja na Obrascu Zahtjev za Mjeru 1. Potpora za gubitke zbog prisilnog smrzavanja mesa peradi i pada prodaje svježeg mesa peradi.

Zahtjev za potporu za Mjeru 2 podnosi se Agenciji za plaćanja putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja izravno ili u podružnicama Agencije za plaćanja.

Uz Zahtjev za potporu je potrebno priložiti svu potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na subjekt koji podnosi Zahtjev za potporu odnosno:

  1. Potpisanu i ovjerenu Izjavu iz Priloga I. Pravilnika – OBVEZNA ZA SVE PODNOSITELJE
  2. Presliku Referentne stranice Godišnjeg financijskog izvještaja poduzetnika za 2019. godinu – OBVEZNA ZA SVE PRAVNE OSOBE
  3. Popunjenu i ovjerenu Izjavu da nemaju poslovnih subjekata koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima – OBVEZNA ZA SVE PODNOSITELJE KOD KOJIH NEMA POVEZANIH SUBJEKATA KOJI SU PODNIJELI ZAHTJEV ZA POTPORU.

 

Po podnošenju zahtjeva podnositelj je dužan dostaviti ispisani i ovjereni Zahtjev na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom: »Program potpore sektoru peradarstva zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19 u 2022. godini«.

Pravilnik o provedbi Programa potpore sektoru peradarstva zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19 u 2022. godini (NN 52/2022) 

Program potpore sektoru peradarstva zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19 u 2022. godini 

Vezani dokumenti

Zahtjev za M1 peradarstvo COV19 2022

IZJAVA o povezanim subjektima za korisnike koji NEMAJU povezane subjekte u potpori

Izjava Prilog I

Korištenjem stranice www.apprrr.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne.