Program potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2023. do 2027. godine

Cilj ovog Programa je zadržati interes proizvođač za proizvodnju šećerne repe i smanjiti negativni trend u sektoru šećera u Republici Hrvatskoj, kako bi se uzgoj šećerne repe zadržao na poljoprivrednim površinama i osigurao rad postojećih preradbenih kapaciteta u Republici Hrvatskoj i osigurala stabilnost opskrbe u prehrambenom lancu.

Program se provodi kroz mjeru potpore male vrijednosti poljoprivrednim proizvođačima koji su plodoredom na svome gospodarstvu osigurali sjetvu šećerne repe u godini podnošenja zahtjeva za potporu iz ovoga Programa.

Prihvatljivi korisnici potpore su proizvođači šećerne repe koji su:

– upisani u Upisnik poljoprivrednika

– podnijeli Zahtjev za potporu iz ovoga Programa.

Iznimno u 2023. godini smatra se da je Zahtjev za potporu podnesen, podnošenjem Jedinstvenog zahtjeva za 2023. godinu za površine pod šećernom repom.

Korisnici potpore dužni su u godini podnošenja Zahtjeva za potporu plodoredom na svom  gospodarstvu osigurati sjetvu šećerne repe.

Iznos potpore utvrđuje se prema prihvatljivim površinama pod šećernom repom upisanim u Upisnik poljoprivrednika i utvrđenim u Jedinstvenom zahtjevu za potporu u godini podnošenja Zahtjeva za potporu uz primjenu nominalnog jediničnog iznosa potpore.

Nominalni jedinični iznosi potpore za površine pod šećernom repom u pripadajućem razredu:

  1. do 40,00 ha 530 EUR/ha
  2. od 40,01 ha do 200,00 ha* 330 EUR/ha
  3. više od 200,00 ha** 130 EUR/ha

*obračun potpore se obavlja degresivno prema pripadajućim u razredima 1. i 2.

**obračun potpore se obavlja degresivno prema pripadajućim u razredima 1. – 3.

U slučaju da ukupno podneseni Zahtjevi za potporu prelaze iznos maksimalno raspoloživih sredstava Programa za pojedinu programsku godinu koji iznosi 1.300.000,00 EUR, jedinični iznos potpore proporcionalno će se smanjiti.

Podnošenje Zahtjeva za potporu:

Proizvođač šećerne repe popunjava Zahtjev za potporu putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Po popunjavanju Zahtjeva putem AGRONET-a podnositelj je dužan dostaviti ispisani i ovjereni Zahtjev za potporu na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom: »Program potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2023. do 2027. godine«.

Uz Zahtjev za potporu podnositelj je dužan priložiti:

– popunjenu i ovjerenu Izjavu o poslovnim subjektima koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima

ili

– popunjenu i ovjerenu Izjavu da nemaju poslovnih subjekata koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima.

Iznimno, u 2023. godini smatra se da je Zahtjev podnesen, podnošenjem Jedinstvenog zahtjeva za 2023. godinu za površine pod šećernom repom te je podnositelj dužan do 5. prosinca 2023. godine dostaviti samo ispisanu i ovjerenu Izjavu na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom: ,,Program potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2023. do 2027. godine”.

Zahtjev u 2024., 2025., 2026. i 2027. godini podnosi se putem AGRONET-a u roku za podnošenje Jedinstvenog zahtjeva za potporu, a najkasnije do 30. lipnja.

U slučaju da se tijekom administrativne kontrole utvrdi da Zahtjev za potporu nije dostavljen kako je navedeno i/ili da nije priložena pripadajuća Izjava podnositelj će biti isključen iz ostvarivanja prava na potporu iz Programa.

Ukoliko se tijekom administrativne kontrole utvrdi da su informacije na dostavljenoj Izjavi neistinite ili netočne, svi podneseni Zahtjevi za potporu povezanih subjekata podnositelja bit će odbijeni, a podnositelji isključeni iz ostvarivanja prava na potporu iz Programa.

Program potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje 2023-2027

Pravilnik o provedbi Programa potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2023. do 2027. godine (NN 135/23, 141/23)

IZJAVA-o-povezanim-subjektima-za-korisnike-koji-IMAJU-povezane-subjekte

IZJAVA-o-povezanim-subjektima-za-korisnike-koji-NEMAJU-povezane-subjekte

Korištenjem stranice www.apprrr.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne.