Program potpore za unaprjeđenje uzgoja izvornih pasmina peradi za razdoblje od 2024. do 2026. godine

PROGRAM POTPORE ZA UNAPRJEĐENJE UZGOJA IZVORNIH PASMINA PERADI ZA RAZDOBLJE OD 2024. DO 2026. GODINE

Pravilnik o provedbi Programa potpore za unaprjeđenje uzgoja izvornih pasmina peradi za razdoblje od 2024. do 2026. godine (NN 30/2024)

Program se provodi u razdoblju od 2024. do 2026. godine, odnosno od dana donošenja Programa do 31. prosinca 2026. godine.

Provedbom ovoga Programa ispunit će se sljedeći ciljevi:

– unaprjeđenje provedbe uzgojnih programa za izvorne pasmina peradi

– povećanje broja uzgojno valjanih kljunova izvornih pasmina peradi

– povećanje proizvodnosti po uzgojno valjanoj jedinki

– poticanje gospodarske konkurentnosti uzgoja izvornih pasmina peradi i

– poboljšanje statusa poljoprivrednika u vrijednosnom lancu.

Prihvatljivi korisnici potpore su poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i posjednici su uzgojno valjanih kljunova upisanih u Središnji popis matičnih jata izvornih pasmina peradi.

Korisnici potpore imaju obvezu provedbe odgovarajućih biosigurnosnih mjera određenih Naredbom o provedbi i financiranju mjera sprječavanja, kontrole i nadziranja bolesti životinja na području Republike Hrvatske u objektima i lokacijama na kojima se drži perad.

Za potporu su prihvatljivi uzgojno valjani kljunovi izvornih pasmina kokoši hrvatice, posavske kukmaste kokoši, križevačke kukmice i zagorskog purana koji:

– sudjeluju u provedbi uzgojnog programa za pojedinu izvornu pasminu peradi a što se dokazuje upisom u Središnji popis matičnih jata izvornih pasmina peradi kojeg vodi Ministarstvo

– se nalaze na poljoprivrednom gospodarstvu korisnika na dan 15. listopada u godini podnošenja Zahtjeva za potporu (u daljnjem tekstu: Zahtjev).

Korisnici su dužni voditi Očevidnik, te za potrebe ovoga Programa presliku Očevidnika dostaviti do 15. listopada u godini podnošenja Zahtjeva u područni ured Centra za stočarstvo HAPIH-a, koji proizvodne podatke iz Očevidnika unosi u Središnji popis matičnih jata izvornih pasmina peradi.

Najviši iznos potpore po prihvatljivom kljunu je 15,00 eura za zagorskog purana matičnog jata, te 6,00 eura za kokoši hrvatice, posavske kukmaste kokoši i križevačke kukmice matičnog jata.

U slučaju da se utvrdi da ukupni zatraženi iznos potpore na temelju ovoga Programa premašuje iznos novčanih sredstava, isplata će se vršiti na način da će se svim korisnicima, koji su ostvarili pravo na temelju ovoga Programa, proporcionalno umanjiti iznos potpore, uzimajući u obzir raspoloživi iznos.

Ukupna financijska sredstva za provedbu Programa iznose 200.100,00 eura za trogodišnje razdoblje i osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske, odnosno 66.700,00 eura po godini provedbe.

Zahtjev za potporu (u daljnjem tekstu: Zahtjev) podnosi se putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja u razdoblju podnošenja Jedinstvenog zahtjeva za potporu određenog pravilnikom kojim se uređuje provedba potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za godinu u kojoj se podnosi Zahtjev.

Po popunjavanju elektroničkog obrasca Zahtjeva u AGRONET-u, podnositelj ga je dužan ispisati, potpisati te dostaviti neposredno ili poslati preporučenom pošiljkom u podružnicu Agencije za plaćanja nadležnu za županiju njegovog sjedišta s naznakom: »Program potpore za unaprjeđenje uzgoja izvornih pasmina peradi za razdoblje od 2024. do 2026. godine«.

Korištenjem stranice www.apprrr.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne.