Program potpore za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza za razdoblje od 2024. do 2026. godine

Program potpore za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza za razdoblje 2024. – 2026. godine

Pravilnik o provedbi Programa potpore za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza za razdoblje od 2024. do 2026. godine (NN 35/2024)

Program se provodi u razdoblju od 2024. do 2026. godine, odnosno od dana donošenja Programa do 31. prosinca 2026. godine.

Cilj Programa je pružiti financijsku potporu uzgajivačima ovaca i koza uključenima u provedbu uzgojnih programa uzgoja ovaca i/ili koza nadoknadom dijela troškova proizvodnje.

Prihvatljivi korisnici potpore su poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koji sudjeluju u provedbi uzgojnih programa određene pasmine ovaca i/ili koza.

Korisnici potpore dužni su se pridržavati biosigurnosnih mjera određenih „Naredbom o provedbi i financiranju mjera sprječavanja, kontrole i nadziranja bolesti životinja na području Republike Hrvatske“.

Za potporu su prihvatljiva ženska grla mesnih i/ili kombiniranih pasmina ovaca (creska ovca, dubrovačka ovca – ruda, lička pramenka, dalmatinska pramenka, rapska ovca, krčka ovca, cigaja, travnička pramenka, merinolandschaf, suffolk, romanovska ovca, solčavsko-jezerska ovca, ile de france, clun forest, kamerunska ovca, berrichon du cher, dorper, texel, kerry hill) i koza (burska koza, istarska koza, hrvatska bijela koza i hrvatska šarena koza) koja:

 • sudjeluju u provedbi pasminskih uzgojnih programa, a što se dokazuje upisom grla u pasminske matične knjige
 • se na dan 1. listopada tekuće godine u kojoj se podnosi zahtjev za potporu nalaze na gospodarstvu i stara su najmanje 12 mjeseci
 • imaju prijavljeno janjenje/jarenje u JRDŽ u 12 mjeseci koji prethode datumu 1. listopada tekuće godine u kojoj se podnosi zahtjev za potporom.

Za potporu su prihvatljiva ženska grla mliječnih i/ili kombiniranih pasmina ovaca (paška ovca, istarska ovca, istočnofrizijska ovca, lacaune) i koza (alpina, sanska koza, murciano-granadina i anglo nubijska) koja:

 • sudjeluju u provedbi uzgojnih programa uzgoja ovaca i/ili koza, a što se dokazuje upisom grla u pasminske matične knjige
 • se na dan 1. listopada godine u kojoj se podnosi zahtjev za potporu nalaze na gospodarstvu i stara su najmanje 12 mjeseci
 • imaju prijavljeno janjenje/jarenje u JRDŽ u 12 mjeseci koji prethode datumu 1. listopada tekuće godine u kojoj se podnosi zahtjev za potporom.

Od ukupnog broja prihvatljivih grla mliječnih i/ili kombiniranih pasmina ovaca i koza, na dan 1. listopada godine u kojoj se podnosi zahtjev za potporom, mora biti najmanje 70% grla koja sudjeluju u kontroli mliječnosti.

Za potporu su prihvatljiva muška grla, odnosno uzgojno valjani ovnovi i jarčevi, koji:

 • su testirani i pozitivno ocijenjeni na vlastiti rast i razvoj
 • sudjeluju u provedbi uzgojnih programa uzgoja ovaca i/ili koza određene pasmine, a što se dokazuje upisom u pasminske matične knjige
 • se nalaze na gospodarstvu korisnika na dan 01. listopada u godini
  podnošenja zahtjeva za potporu

Iznos potpore po grlu utvrđuje se temeljem ukupnog broja prihvatljivih grla za potporu i visine sredstava predviđenih Programom. Jedinični iznos potpore ne može biti veći od 17,00 eura po prihvatljivom uzgojno valjanom grlu ovaca ili koza.

Ukupna financijska sredstva za provedbu Programa iznose 996.000,00 eura za trogodišnje razdoblje 332.000,00 eura po godini provedbe.

Zahtjev za potporu (u daljnjem tekstu: Zahtjev) podnosi se putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja u razdoblju podnošenja Jedinstvenog zahtjeva za potporu određenog pravilnikom kojim se uređuje provedba potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za godinu u kojoj se podnosi Zahtjev.

Po popunjavanju elektroničkog obrasca Zahtjeva u AGRONET-u, podnositelj ga je dužan ispisati, potpisati te dostaviti neposredno ili poslati preporučenom pošiljkom u podružnicu Agencije za plaćanja nadležnu za županiju njegovog sjedišta s naznakom: » Program potpore za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza za razdoblje 2024. – 2026. godine«.

Korištenjem stranice www.apprrr.hr pristajete na uporabu kolačića (eng. cookies). Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti Vam neće biti dostupne.